Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā novembrī palielinājās par 0,3 %

21.12.2016

2016. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,3 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,7 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palika nemainīgs.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada novembrī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada novembrī,

salīdzinot ar

2016. gada oktobri

2015. gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

-1,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,5

0,8

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

0,4

-0,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-0,3

-6,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,7

4,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,3

-2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

0,5

0,3

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,6

0,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-0,3

-6,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

0,8

5,6

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

-0,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,5

1,1

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,2

-0,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-0,1

-3,7

2016. gada novembrī, salīdzinot ar 2015. gada novembri, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 1,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,2 % un eksportētajai produkcijai – par 0,7 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 0,2 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,9 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā. Savukārt cenu pieaugums bija novērojams pārtikas produktu ražošanā un elektroenerģijas sadalē.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada decembrī publicēs 2017. gada 20. janvārī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862