Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā novembrī palielinājās par 0,1 %

21.12.2017

2017. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis mēneša laikā nemainījās, savukārt eksportētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palika nemainīgs, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palielinājās par 0,3%.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā. Cenu pazeminošā ietekme bija ūdens tvaika un gaisa kondicionēšanas apgādes pakalpojumiem un elektroenerģijas ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2017. gada novembrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2017. gada novembrī, salīdzinot ar

2017. gada oktobri

2016. gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

3,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,5

0,5

Apstrādes rūpniecība

78,1

0,1

3,8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15,3

-0,3

0,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,0

7,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

3,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,6

2,0

Apstrādes rūpniecība

59,4

0,1

4,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

31,5

-0,3

0,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,2

-0,1

6,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

3,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,5

-0,2

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,1

3,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,0

1,0

14,4

 

2017. gada novembrī, salīdzinot ar 2016. gada novembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 3,3 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 3,5%, savukārt eksportētajai produkcijai – par 3,1 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 4,0 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,5 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam pārtikas produktu ražošanā, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē. Lielākā pazeminošā ietekme bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi
(procentos)

 

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 610 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām 1,4 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,2 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2017. gada decembrī publicēs 2018. gada 22. janvārī.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862