Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā mēneša laikā nemainās

19.06.2015

2015. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā nemainījās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.  Gan vietējā tirgū realizētai produkcijai, gan eksportētai produkcijai cenu līmenis palika nemainīgs. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas palielinājās par 0,3%, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 0,2%. Ražotāju cenas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā, kā arī cenu palielinājums elektrisko iekārtu ražošanā un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē.

2015. gada maijā, salīdzinot ar 2014. gada maiju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%. Gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētajai produkcijai ražotāju cenas saruka par 0,1%. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas saruka par 0,2%, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,7 procentpunktiem) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada maijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada maijā,

salīdzinot ar

2015. gada aprīli

2014. gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

-0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,0

2,7

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

-0,1

-0,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

0,0

1,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

1,1

3,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

-0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,6

0,4

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

-0,1

-1,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

0,0

1,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

0,9

4,4

Eksportētā produkcija

100,0

0,0

-0,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

-0,3

4,3

 

apstrādes rūpniecība

94,5

0,0

-0,2

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

2,9

-3,4

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datu bāzē sadaļā "Ražotāju cenas".

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2015. gada jūnijā tiks publicēta 21. jūlijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696