Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā martā samazinājās par 0,5 %

21.04.2016

2016. gada martā salīdzinājumā ar februāri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,6 %, eksportētajai produkcijai - par 0,4 %. Produkcijas cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,4 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm saruka par 0,8 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī pārtikas ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada martā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada martā,

salīdzinot ar

2016. gada februāri

2015. gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,5

-3,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

-0,1

3,7

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

-0,3

-2,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-1,6

-6,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,7

-2,6

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,6

-3,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

-0,1

1,9

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

-0,1

-2,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-1,6

-6,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

0,4

-2,0

Eksportētā produkcija

100,0

-0,4

-2,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,1

5,0

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

-0,4

-2,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

2,7

-6,3

 

2016. gada martā, salīdzinot ar 2015. gada martu, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 3,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 3,8 %, eksportētajai produkcijai – par 2,4 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 1,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,8 %.

Būtiskākais cenu samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,2 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,7 procentpunktiem) un pārtikas produktu ražošanā (par 0,6 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk kā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstoš cenu – no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada aprīlī tiks publicēta 2016. gada 23. maijā.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366862