Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā martā samazinājās par 0,1%

23.04.2015

2015. gada martā salīdzinājumā ar februāri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenas samazinājās par 0,8%. Eksportētai produkcijai cenas pieauga par 0,6%, t.sk. eksportam uz eiro zonas valstīm palielinājās par 0,5%, eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm – par 0,8%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī cenu palielinājums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā.

Martā, salīdzinot ar 2014. gada martu, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pazeminājās par 0,3%.Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,4%, eksportētajai produkcijai – par 0,1%, t. sk.eksportam uz eiro zonas valstīm saruka par 0,5%, bet eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,2 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada martā, %

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada martā,

salīdzinot ar

2015. gada februāri

2014. gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

-0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,5

1,7

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

0,4

-0,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

-1,8

-1,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

-1,8

2,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,8

-0,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,1

-0,5

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

0,1

-0,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-1,9

-0,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

-2,1

3,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,6

-0,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

1,0

3,2

 

apstrādes rūpniecība

94,5

0,6

-0,1

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

1,0

-5,0

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Ražotāju cenas".

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā aprīlī tiks publicēta 25. maijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696