Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā maijā samazinājās par 0,2 %

21.06.2016

2016. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,3 % un eksportētajai produkcijai – par 0,1 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 0,1 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palika nemainīgs.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums elektroenerģijā, gāzes apgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada maijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada maijā,

salīdzinot ar

2016. gada aprīli

2015. gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

-3,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

-0,5

2,3

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

-0,2

-2,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-0,5

-8,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

2,3

-1,8

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,3

-4,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

-1,4

-0,7

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

-0,4

-1,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-0,5

-8,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

2,9

-0,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-2,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,0

4,3

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,0

-2,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-1,6

-9,0

2016. gada maijā, salīdzinot ar 2015. gada maiju, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 3,3 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 4,2 % un eksportētajai produkcijai – par 2,3 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 1,9 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,5 %.

Būtiskākais cenu samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,6 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,4 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada jūnijā publicēs 2016. gada 21. jūlijā.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862