Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūnijā palielinājās par 0,5 %

21.07.2017

2017. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,7 %, savukārt eksportētajai produkcijai pieauga par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums tvaika piegādei un gaisa kondicionēšanai, elektroenerģijas sadalei, kā arī pārtikas produktu ražošanai. Cenu pazeminošā ietekme bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanai un dzērienu ražošanai.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2017. gada jūnijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2017. gada jūnijā,

salīdzinot ar

2017. gada maiju

2016. gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

3,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,1

1,1

 

Apstrādes rūpniecība

78,1

0,3

3,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15,3

1,3

2,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,3

5,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,7

3,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,0

1,8

 

Apstrādes rūpniecība

59,4

0,4

3,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

31,5

1,3

2,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,2

0,2

5,9

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

2,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,1

0,8

 

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,3

2,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,0

0,9

4,6

 

2017. gada jūnijā, salīdzinot ar 2016. gada jūniju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 3,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas palielinājušās par 3,4 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 2,8 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 3,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,5 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam pārtikas produktu ražošanā, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī elektroenerģijas sadalē. Lielākā pazeminošā ietekme bija elektroenerģijas ražošanā, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 610 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām 1,4 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,2 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2017. gada jūlijā publicēs 21. augustā.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Anita Merca
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Anita [dot] Merca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366784