Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūnijā palielinājās par 0,4%

21.07.2015

2015. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai ražotāju cenu līmenis pieauga par 0,2%, eksportētai produkcijai - par 0,7%. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palielinājās par 0,2%, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm - par 0,9%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijā un gaisa kondicionēšanā, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā, kā arī stipro alkoholisko dzērienu ražošanā.

2015. gada jūnijā, salīdzinot ar 2014. gada jūniju, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 0,3%.Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 0,5%, bet eksportētajai produkcijai cenu līmenis nemainījās. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,7 procentpunktiem) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,4 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada jūnijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada jūnijā,

salīdzinot ar

2015. gada maiju

2014. gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,4

-0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,5

4,1

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

0,2

-0,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

0,9

0,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

1,1

4,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

-0,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,3

-0,1

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

-0,4

-1,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

1,0

0,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

0,7

5,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

0,0

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

2,6

6,8

 

apstrādes rūpniecība

94,5

0,6

-0,2

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

4,4

-0,1

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā „Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2015. gada jūlijā tiks publicēta 21. augustā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Rita Brice
Tālr. 67366862