Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūnijā palielinājās par 0,2 %

21.07.2016

2016. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,1 % un eksportētajai produkcijai – par 0,3 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm pieauga par 0,4 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm - par 0,3 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā, kā arī cenu kritums dzērienu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada jūnijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada jūnijā,

salīdzinot ar

2016. gada maiju

2015. gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

-3,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,1

1,0

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

0,3

-2,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-0,1

-9,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,2

-2,8

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

-4,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

0,0

-0,4

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,2

-1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-0,1

-9,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

0,2

-1,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

-2,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,2

1,9

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,3

-2,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-0,3

-13,0

2016. gada jūnijā, salīdzinot ar 2015. gada jūniju, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 3,5 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 4,3 % un eksportētajai produkcijai – par 2,6 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 1,7 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 3,1 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,8 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada jūlijā publicēs 2016. gada 19. augustā.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862