Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūlijā samazinājās par 0,5%

21.08.2015

2015. gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai ražotāju cenu līmenis pazeminājās par 0,6%, eksportētai produkcijai – par 0,4%. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis saruka par 0,3%, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,4%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums siltumapgādē, gāzes apgādē, elektroenerģijā un gaisa kondicionēšanā, stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē.

2015. gada jūlijā, salīdzinot ar 2014. gada jūliju, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 0,9%.Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 1,6%, eksportētajai produkcijai par – 0,2%. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis pazeminājās par 0,5%, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm cenu līmenis nemainījās. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,8 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,5 procentpunktiem) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada jūlijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada jūlijā,

salīdzinot ar

2015. gada jūniju

2014. gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,5

-0,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,4

4,1

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

-0,2

-0,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

-1,1

-1,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

-3,3

-2,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,6

-1,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,3

0,5

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

0,0

-1,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-1,1

-1,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

-3,3

-2,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,4

-0,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

0,8

6,5

 

apstrādes rūpniecība

94,5

-0,4

-0,3

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-2,8

-1,0

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2015. gada augustā tiks publicēta 21. septembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696