Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūlijā samazinājās par 0,1 %

19.08.2016

2016. gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palika nemainīgs, savukārt eksportētajai produkcijai – samazinājās par 0,3 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm saruka par 0,7 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā un elektroenerģijā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada jūlijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada jūlijā,

salīdzinot ar

2016. gada jūniju

2015. gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

-3,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,0

0,6

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

-0,1

-2,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-0,3

-8,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,4

0,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

-3,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

-1,6

-1,7

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,2

-1,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-0,3

-8,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

0,6

2,8

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

-2,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,9

2,0

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

-0,3

-2,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-1,2

-11,6

2016. gada jūlijā, salīdzinot ar 2015. gada jūliju, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 3,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 3,7 % un eksportētajai produkcijai – par 2,5 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 2,0 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,8 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,7 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,2 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”. Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada augustā publicēs 2016. gada 21. septembrī.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862