Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūlijā palielinājās par 0,4 %

21.08.2017

2017. gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, savukārt eksportētajai produkcijai pieauga par 0,3 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī pārtikas produktu ražošanā. Cenu pazeminošā ietekme bija gatavo metālizstrādājumu ražošanai, izņemot mašīnas un iekārtas, elektroenerģijas sadalei, kā arī tvaika piegādei un gaisa kondicionēšanai.

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2017. gada jūlijā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2017. gada jūlijā,

salīdzinot ar

2017. gada jūniju

2016. gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,4

3,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,3

1,4

 

Apstrādes rūpniecība

78,1

0,5

3,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15,3

-0,4

2,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,8

6,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,5

3,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,2

3,7

 

Apstrādes rūpniecība

59,4

0,9

4,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

31,5

-0,4

2,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,2

1,0

6,3

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

3,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,3

0,2

 

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,3

3,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,0

-0,3

5,6

2017. gada jūlijā, salīdzinot ar 2016. gada jūliju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 3,6 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas palielinājušās par 3,9 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 3,4 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 4,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,7 %.

Būtiskākā ietekme cenu pieaugumam bija pārtikas produktu ražošanā, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, elektroenerģijas sadalē, tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī gāzveida kurināmā sadalē pa cauruļvadiem. Lielākā pazeminošā ietekme bija elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā, kā arī tekstilizstrādājumu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 610 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām 1,4 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,2 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2017. gada augustā publicēs 21. septembrī.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862