Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā janvārī samazinājās par 0,2 %

19.02.2016

2016. gada janvārī salīdzinājumā ar 2015. gada decembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,1 %, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,4 %. Produkcijas cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 0,1 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,6 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas, kā arī elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada janvārī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada janvārī,

salīdzinot ar

2015. gada decembri

2015. gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,2

-2,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,0

6,0

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

-0,2

-1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-0,2

-4,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,8

-5,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

-2,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

1,0

2,1

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,2

-1,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-0,2

-4,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

1,2

-4,5

Eksportētā produkcija

100,0

-0,4

-0,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,5

8,7

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

-0,4

-1,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-1,7

-8,7

2016. gada janvārī, salīdzinot ar 2015. gada janvāri, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 2,0 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,9 %, eksportētajai produkcijai – par 0,9 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 1,3 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,6 %.

Būtiskākais cenu samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,9 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,7 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk kā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstoš cenu – no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada februārī tiks publicēta 2016. gada 21. martā.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Baiba Alksnīte
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Baiba [dot] Alksnite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366696