Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā janvārī palielinājās par 0,7 %

21.02.2017

2017. gada janvārī salīdzinājumā ar 2016. gada decembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,5 %, eksportētajai produkcijai - par 0,9 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis pieauga par 0,7 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,0 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā, atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2017. gada janvārī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2017.gada janvārī,

salīdzinot ar

2016.gada decembri

2016.gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,7

0,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,3

0,4

 

Apstrādes rūpniecība

78,1

0,6

1,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15,3

0,5

-5,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

3,1

7,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,5

-0,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,8

-0,1

 

Apstrādes rūpniecība

59,4

0,2

1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

31,5

0,5

-5,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,2

3,7

9,5

Eksportētā produkcija

100,0

0,9

0,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,0

0,6

 

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,9

0,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,0

-0,5

-2,4


2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir saglabājies nemainīgs. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas samazinājušās par 0,7 %, savukārt eksportētajai produkcijai palielinājušās par 0,7 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 1,1 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,6 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam pārtikas produktu ražošanā, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē, bet lielākā pazeminošā ietekme bija elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 610 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām 1,4 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,2 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2017. gada februārī publicēs 21. martā.

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862