Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā janvārī palielinājās par 0,1%

20.02.2015

2015. gada janvārī salīdzinājumā ar decembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,5%, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,3%, t. sk. eksportam uz eiro zonas valstīm saruka par 0,4%, eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm kritums par 0,1%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja elektroenerģijas cenu pieaugums.

Janvārī, salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pazeminājās par 0,3%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 0,1%, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,6%, t. sk.eksportam uz eiro zonas valstīm saruka par 0,5%, eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm kritums par 0,8%. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,6 procentpunktiem). Savukārt cenu līmeņa paaugstināšanos visvairāk ietekmēja elektroenerģijas cenu kāpums (par 0,2 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada janvārī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada janvārī,

salīdzinot ar

2014. gada decembri

2014. gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

-0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,2

0,3

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

-0,1

-0,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

0,6

1,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

1,7

4,6

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,5

0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,3

0,2

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

0,2

-0,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

0,7

0,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

2,1

5,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

-0,6

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

0,4

0,4

 

apstrādes rūpniecība

94,5

-0,3

-1,0

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-0,6

-2,5

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Ražotāju cenas".

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā februārī tiks publicēta 20. martā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696