Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā februārī samazinājās par 0,1%

20.03.2015

2015. gada februārī salīdzinājumā ar janvāri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gan vietējā tirgū realizētai produkcijai, gan eksportētai produkcijai cenas saruka par 0,1%, t. sk. eksportam uz eiro zonas valstīm samazinājās par 0,5%, bet ārpus eiro zonas valstīm palielinājās par 0,2%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā.

Februārī, salīdzinot ar pagājušā gada februāri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pazeminājās par 0,3%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,9%, t. sk. eksportam uz eiro zonas valstīm samazinājās par 0,7%, eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm – par 1%. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,7 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada februārī, %

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada februārī,

salīdzinot ar

2015. gada janvāri

2014. gada februāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

-0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,4

0,7

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

0,0

-0,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

-0,6

0,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

-0,9

3,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,1

0,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,1

0,0

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

0,2

-0,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-0,7

0,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

-0,5

5,0

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-0,9

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

2,2

1,2

 

apstrādes rūpniecība

94,5

-0,1

-0,9

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-4,3

-8,5

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu precizējumi, ražotāju cenu indekss par 2015. gada janvāri ir pārrēķināts.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā „Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā martā tiks publicēta 23. aprīlī.

 

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696