Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā augustā samazinājās par 0,6%

21.09.2015

2015. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenu līmenis pazeminājās par 0,5%, eksportētajai produkcijai – par 0,7%. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis samazinājās par 0,3%, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm  par 0,9%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā, siltumapgādē, gāzes apgādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī papīra un papīra izstrādājumu ražošanā.

2015. gada augustā, salīdzinot ar 2014. gada augustu, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 1,5%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,3%, eksportētajai produkcijai - par 0,7%. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājās par 0,3%, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm  par 0,9%. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,8 procentpunktiem), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,5 procentpunktiem) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada augustā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada augustā,

salīdzinot ar

2015. gada jūliju

2014. gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,6

-1,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,9

6,0

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

-0,6

-1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

-0,6

-2,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

-0,2

-3,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,5

-2,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,1

0,4

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

-0,4

-2,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-0,6

-2,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

-0,3

-3,9

Eksportētā produkcija

100,0

-0,7

-0,7

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

-1,4

9,8

 

apstrādes rūpniecība

94,5

-0,7

-0,8

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

0,4

-1,1

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Ražotāju cenas”.

 

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2015. gada septembrī tiks publicēta 21. oktobrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696