Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā augustā palielinājās par 0,6 %

21.09.2016

2016. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,9 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 0,2 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,4 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,2 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijas sadalē, kas saistīts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu paaugstināt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus no 2016. gada 1. augusta.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada augustā, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada augustā,

salīdzinot ar

2016. gada jūliju

2015. gada augustu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,6

-2,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,2

1,7

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

-0,1

-1,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

3,3

-4,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,0

1,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,9

-2,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

-0,3

-1,9

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

-0,5

-1,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

3,3

-4,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

0,0

3,1

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

-1,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,4

3,8

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,2

-1,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

0,1

-11,9

2016. gada augustā, salīdzinot ar 2015. gada augustu, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 2,0 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,4 % un eksportētajai produkcijai – par 1,6 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 1,4 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,7 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijas ražošanā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, pārtikas produktu ražošanā un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā. Savukārt cenu pieaugums bija novērojams elektroenerģijas sadalē.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada septembrī publicēs 2016. gada 21. oktobrī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862