Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā aprīlī samazinājās par 0,1 %

23.05.2016

2016. gada aprīlī salīdzinājumā ar martu ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,1 %. Produkcijas cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 0,3 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palika nemainīgs.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada aprīlī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada aprīlī,

salīdzinot ar

2016. gada martu

2015. gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

-3,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

-0,1

2,8

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

0,1

-2,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-1,2

-7,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

1,2

-3,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,1

-3,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

-0,1

1,3

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,4

-1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-1,2

-8,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

1,1

-2,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,2

3,9

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

-0,1

-2,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

1,8

-4,8

2016. gada aprīlī, salīdzinot ar 2015. gada aprīli, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 3,1 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 3,9 %, eksportētajai produkcijai – par 2,2 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 1,5 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,7 %.

Būtiskākais cenu samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,6 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,6 procentpunktiem) un pārtikas produktu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu – no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada maijā tiks publicēta 2016. gada 21. jūnijā.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862