Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā aprīlī samazinājās par 0,1%

25.05.2015

2015. gada aprīlī salīdzinājumā ar martu ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenu līmenis nemainījās. Eksportētai produkcijai cenas samazinājās par 0,2%, t. sk. eksportam uz eirozonas valstīm saruka par 0,4%, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,2%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums pārtikas produktu ražošanā, kā arī koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā.

2015. gada aprīlī, salīdzinot ar 2014. gada aprīli, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,6%.Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas pazeminājās par 1,1%, eksportētajai produkcijai – par 0,1%, t. sk.gan eksportam uz eirozonas valstīm, gan uz ārpus eirozonas valstīm saruka par 0,1%. Ietekmīgākais cenu samazinājums bija pārtikas produktu ražošanā (par 0,7 procentpunktiem) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,3 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2015. gada aprīlī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2015. gada aprīlī,

salīdzinot ar

2015. gada martu

2014. gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

-0,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,7

2,6

 

Apstrādes rūpniecība

74,3

-0,4

-0,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,2

0,6

-1,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,4

1,6

2,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

-1,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,5

-0,6

 

Apstrādes rūpniecība

55,9

-0,7

-1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

0,7

-1,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,6

1,8

3,4

Eksportētā produkcija

100,0

-0,2

-0,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,7

0,8

4,8

 

apstrādes rūpniecība

94,5

-0,3

-0,3

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

0,2

-4,3

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 640 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3 tūkstoš cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,4 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP datu bāzē sadaļā "Ražotāju cenas".

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā maijā tiks publicēta 19. jūnijā.

 

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696