Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā aprīlī palielinājās par 0,1 %

23.05.2017

2017. gada aprīlī salīdzinājumā ar martu ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,5 %, savukārt eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis saruka par 0,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,1 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā un koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, savukārt cenu pazeminošā ietekme bija elektroenerģijas ražošanai.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2017. gada aprīlī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2017. gada aprīlī,

salīdzinot ar

2017. gada martu

2016. gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,3

0,9

 

Apstrādes rūpniecība

78,1

0,3

2,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15,3

-0,3

0,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-0,5

7,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,5

2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,9

-0,3

 

Apstrādes rūpniecība

59,4

1,0

2,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

31,5

-0,3

0,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,2

-0,5

8,6

Eksportētā produkcija

100,0

-0,2

2,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

0,1

1,6

 

Apstrādes rūpniecība

95,7

-0,2

2,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,0

-0,8

-0,8

2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir pieaudzis par 2,2 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas palielinājušās par 2,2 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 2,3 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas augušas par 2,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,3 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam pārtikas produktu ražošanā, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē. Lielākā pazeminošā ietekme bija elektroenerģijas ražošanā, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

 

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 610 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,6 tūkstošiem cenu, no tām 1,4 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,2 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2017. gada maijā publicēs 21. jūnijā.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Anita Merca
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Anita [dot] Merca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366784