Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā 2014. gadā palielinājās par 0,4%

22.01.2015

2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,6%. Vislielākais cenu kāpums bija ūdens ieguvē, attīrīšanā un apgādē, notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā. Lielākais cenu samazinājums bija datoru, elektrisko un optisko iekārtu ražošanā, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā, kā arī elektrisko iekārtu ražošanā.

2014. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,4%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,5%, t. sk. eksportam uz eiro zonas valstīm palielinājās par 0,4%, bet eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm samazinājās par 1,1%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums citu transportlīdzekļu ražošanā un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē.

Decembrī, salīdzinot ar pagājušā gada decembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pieauga par 0,3%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 0,5%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,1%. Ietekmīgākais cenu kāpums bija elektroenerģijā, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,6 procentpunktiem), bet lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam pārtikas produktu ražošanā(par 0,5 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014. gada decembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2014. gada decembrī,

salīdzinot ar

2014. gada novembri

2013. gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,4

0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,3

1,3

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

-0,4

-0,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

0,0

2,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-1,3

2,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,2

0,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,5

0,7

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

-0,2

-0,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

0,0

1,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

-1,1

3,4

Eksportētā produkcija

100,0

-0,5

0,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,8

1,7

 

apstrādes rūpniecība

94,0

-0,5

-0,4

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

-2,6

-4,7

 

Ražotāju cenu pārmaiņas procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedza vairāk nekā 660 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņoja ap 3,1 tūkstoti cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā janvārī tiks publicēta 20. februārī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696