Ražotāju cenas rūpniecībā septembrī pieaugušas par 0,3%

21.10.2013

2013.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai, gan eksportētajai produkcijai  ražotāju cenas palielinājās par 0,3%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā, elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā un pārtikas produktu ražošanā. Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

2013.gada septembrī salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,5%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 0,5%, bet eksportētajai – par 2,5%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā un pārtikas produktu ražošanā. Lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada septembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada septembrī,

salīdzinot ar

2013.gada augustu

2012.gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

1,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,1

3,6

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,2

1,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

0,5

1,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

0,8

-5,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,3

0,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,5

4,5

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,3

1,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

0,3

-0,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

0,6

-5,7

Eksportētā produkcija

100,0

0,3

2,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,2

3,1

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,2

1,9

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

1,6

-4,6

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada oktobrī tiks publicēta 22.novembrī.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa,
tālrunis 67366784