Pirmajā pusgadā samazinājies aizņemto darbvietu skaits

16.09.2014

2014. gada pirmā pusgada beigās aizņemto darbvietu skaits bija 872,5 tūkst., kas ir par 2,2 tūkst. jeb 0,2% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. 2014. gada jūnija beigās privātajā sektorā bija par 0,6 tūkst. jeb 0,1% mazāk aizņemto darbvietu nekā pirms gada, sasniedzot 585,0 tūkst., bet sabiedriskajā sektorā aizņemto darbvietu skaits saruka par 1,6 tūkst. jeb 0,5%, samazinoties līdz 287,4 tūkst.

Aizņemto darbvietu skaits visstraujāk samazinājās finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – par 3,3% (samazinājums par 0,4 tūkst.), apstrādes rūpniecības nozarē – par 3,0% (3,5 tūkst.), valsts pārvaldes un aizsardzības nozarē – par 2,8% (1,8 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 9,4% (pieaugums par 2,2 tūkst.), veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 6,1% (3,5 tūkst.), nekustamo īpašumu nozarē – par 2,7% (0,7 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu pa saimniecisko darbību veidiem*

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Profesiju pamatgrupās aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās vienkāršo profesiju pamatgrupā – par 5,3% (pieaugums par 5,9 tūkst.), vecāko speciālistu pamatgrupā – par 3,6% (5,2 tūkst.), pakalpojumu darbinieku pamatgrupā – par 3,1% (4,3 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Savukārt brīvo darbvietu skaits 2014. gada pirmā pusgada beigās, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ir sarucis par 0,2 tūkst. darbvietām jeb 4,5%, sasniedzot 3,9 tūkst., no tiem 2,3 tūkst. sabiedriskajā sektorā un 1,5 tūkst. privātajā sektorā.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā ir samazinājies no 0,5% pērnā gada jūnija beigās līdz 0,4% 2014. gada jūnija beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2013.gada

2.ceturkšņa beigās

2014.gada

1.ceturkšņa beigās**

2014.gada

2.ceturkšņa beigās

2014.gada 2.ceturksnis pārmaiņas % pret

2014.gada

1.ceturksnis

2013.gada

2.ceturksnis

Valstī kopā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

874,6

863,3

872,5

1,1%

-0,2%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

4,0

4,1

3,9

-5,2%

-4,5%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,5

0,5

0,4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

585,6

576,1

585,0

1,5%

-0,1%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1,6

1,7

1,5

-10,4%

-7,9%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,3

0,3

0,3

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

289,0

287,2

287,4

0,1%

-0,5%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

2,4

2,4

2,3

-1,6%

-2,3%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,8

0,8

0,8

 

 

Plašāku informāciju par aizņemtajām un brīvajām darbvietām ceturkšņu griezumā var skatīt CSP datu bāzēs.

__________________

Paskaidrojumi

Datus par aizņemtajām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

* Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.red. sadaļas:
A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
C Apstrādes rūpniecība                                             
D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
F Būvniecība
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
H Transports un uzglabāšana
I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
K Finanšu un apdrošināšanas darbības
L Operācijas ar nekustamo īpašumu
M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
P Izglītība
Q Veselība un sociālā aprūpe
R Māksla, izklaide un atpūta
S Citi pakalpojumi

**Dati precizēti.

Papildu informācija:|
Ivo Milčs
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666

 

Papildināts: veikts labojums 5. rindkopā