Pirmajā pusgadā pieaug gan kravu, gan pasažieru pārvadājumi

01.09.2017

2017. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2016. gada pirmo pusgadu, ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāto kravu apjoms ir pieaudzis par trīs miljoniem tonnu jeb 5,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Pieaug sauszemes kravu pārvadājumi

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadātās kravas pirmajā pusgadā pieauga par trīs miljoniem tonnu jeb 5,5 %, bet kravu apgrozība – par 2,8 %. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu pieauga par 0,3 miljoniem tonnu jeb 1,2 %, bet kravu apgrozība – par 6,3 %. Ar autotransportu pārvadāto kravu apjoms pieauga par 2,9 miljoniem tonnu jeb 10,3 %, bet kravu apgrozība – par 0,3 %. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēto naftas produktu apjoms samazinājās par 5,6 %, bet kravu apgrozība – par 5,5 %.

Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība ar sauszemes un cauruļvadu transportu 2017. gada pirmajā pusgadā

 

Pārvadātas kravas

Kravu apgrozība

 

milj. t

 

izmaiņas % pret 2016. gada pirmo pusgadu

milj. tkm

 

izmaiņas % pret 2016. gada pirmo pusgadu

Pavisam

57,6

5,5

16818,4

2,8

 

dzelzceļa transports

24,4

1,2

8411,5

6,3

 

autotransports

30,9

10,3

7451,9

0,3

 

cauruļvadu transports

2,3

-5,6

955,0

-5,5

*Kravu apgrozību sauszemes un cauruļvadu transportā aprēķina tonnkilometros, summējot katras pārvadātās kravas partijas svara (tonnās) un tās pārvadājuma attāluma (kilometros) reizinājumus. Tonnkilometrs (tkm) – transporta mērvienība, kas raksturo vienas tonnas preču pārvadājumu viena kilometra attālumā.

Kravu apgrozījums ostās un lidostā aug

No Latvijas ostām 2017. gada pirmajā pusgadā nosūtīja un ostās saņēma 34 miljonus tonnu kravu, kas ir par 7 % vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās, milj. t

 

No ostām nosūtīja 30,5 miljonus tonnu kravu, kas ir par 6,2 % vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā. Nosūtīto kravu apjoma pieaugumu noteica ogļu iekraušanas kuģos apjoma pieaugums par 2,7 miljoniem tonnu jeb 35,3 %, kā arī iekrauto kravu konteineros pieaugums par 11,9 % un mobilo kravu pieaugums par 11,2 %. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās naftas produktiem – par 12,9 %, labībai un labības produktiem – par 15,3 %, kokmateriāliem – par 6,1 %, minerālmēsliem – par 11,5 %.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 14,6 %. To galvenokārt noteica no kuģiem izkrauto kravu konteineros un mobilo kravu pieaugums attiecīgi par 19,5 % un 11,3 %, kā arī naftas produktu izkraušanas apjoma pieaugums par 24,4 %.

Lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 10,1 tūkstoti tonnu kravu, kas ir par 2,8 % vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā.

 

Pasažieru skaits pieaug ostās un lidostā, sauszemes pārvadājumos saglabājas iepriekšējā gada līmenī

2017. gada pirmajā pusgadā pasažieru pārvadājumi ar sauszemes pasažieru transportu saglabājās iepriekšējā gada līmenī: pārvadāja 122,4 miljonus pasažieru, par 0,1 % mazāk nekā pagājušajā gadā attiecīgajā laika periodā.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 2,3 %, ar regulāras satiksmes autobusiem – saglabājās iepriekšējā gada līmenī, bet ar pilsētu elektrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 0,6 %.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 437,1 tūkstotis pasažieru, kas ir par 33,7 % vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā.

Latvijas ostās ar pasažieru prāmjiem iebraukuši un izbraukuši pasažieri, tūkst. pasažieru

 

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 34,8 tūkstoši pasažieru jeb 2,2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā attiecīgajā laika periodā.

Lidostā “Rīga” ielidoja un no tās izlidoja 2,7 miljoni pasažieru, kas ir par 8,7 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu.

Plašāka informācija par transporta statistiku Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Transports – galvenie rādītāji”. Jaunākie transporta dati publicēti datubāzē sadaļā “Transports un tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366810