Pirmajā pusgadā pārvadāto kravu kopējais apjoms palicis iepriekšējā gada līmenī; pieaudzis pārvadāto pasažieru skaits

02.09.2013

2013.gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar 2012.gada 1.pusgadu, svarīgākajās transporta nozarēs pārvadāto kravu kopējais apjoms ir palicis iepriekšējā gada līmenī (samazinājums par 0,3%), liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par kravu pārvadājumiem.

2013.gada pirmajā pusgadā ardzelzceļa transportu pārvadāja 29,4 milj. t kravu, kas ir par 12,7% mazāk nekā iepriekšējā gada janvārī – jūnijā.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem

 

2013.gada pirmais pusgads

2013.gada 2.ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2012.gada

pirmo pusgadu

milj. t

izmaiņas % pret 2012.gada 2.ceturksni

Pavisam

29,4

-12,7

13,6

-17,7

iekšzemes kravu pārvadājumi

0,4

-8,4

0,1

-42,4

starptautiskie kravu pārvadājumi

29,0

-12,8

13,5

-17,3

 

pārvadājumi caur Latvijas ostām

23,8

-13,2

11,4

-15,3

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,4 milj. t kravu – par 40,2 tūkst. t jeb 8,4% mazāk nekā 2012.gada attiecīgajā laika periodā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 4,2 milj. t (12,8%). Kravu pārvadājumi caur Latvijas ostām, kas veidoja 81,9% no starptautiskajiem pārvadājumiem, samazinājās par 13,2%.

Ar autotransportu 2013.gada pirmajā pusgadā pārvadāja 27,2 milj. t kravu, kas ir par 3,4 milj. t (14,3%) vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu lielā mērā noteica tādu kravu kā grants, akmens šķembas un smilts un lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu palielināšanās attiecīgi par 20,6% un 10,4%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2013.gada pirmais pusgads

2013.gada 2.ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2012.gada

pirmo pusgadu

milj. t

izmaiņas % pret 2012.gada 2.ceturksni

Pavisam

27,2

+14,3

15,6

+15,4

iekšzemes kravu pārvadājumi

21,9

+16,3

13,1

+19,5

starptautiskie kravu pārvadājumi

5,3

+6,7

2,5

-2,8

 

Lielāko daļu (80,5%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma autotransportā transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi pieauga par 3,1 milj. t (16,3%). Arī starptautiskie kravu pārvadājumi palielinājās par 0,3 milj. t (6,7%).

Trešo daļu (33%) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet 19,6% – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti. 

Svarīgākas ar autotransportu pārvadātās kravas 2013.gada pirmajā pusgadā

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2013.gada pirmajā pusgadā transportēja 3,6 milj. t naftas produktu, kas ir par 25,3% vairāk nekā 2012.gada attiecīgajā laika periodā.

Apkopotie dati par pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu 2013.gada pirmajā pusgadā liecina, ka kopējais pasažieru skaits pieaudzis par 3,2%, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

2013.gada pirmais pusgads

2013.gada 2.ceturksnis

 

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2012.gada

pirmo pusgadu

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2012.gada 2.ceturksni

Dzelzceļš

9,5

-0,3

5,1

+0,7

Regulāras satiksmes autobusi

74,1

+2,2

36,7

+0,4

Tramvaji

21,5

+7,2

11,0

+11,7

Trolejbusi

24,1

+4,4

12,2

+7,9

Visbiežāk izmantotais sabiedriskā transporta veids ir regulāras satiksmes autobusi, ar kuriem pārvietojās vairāk nekā puse visu sabiedrisko transportu izmantojošo pasažieru. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2013.gada pirmajā pusgadā pārvadāja 74,1 milj. pasažieru – par 2,2% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – jūnijā. Lielāko daļu (99,7%) pasažieru pārvadāja iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē pieauga par 2,1%, tai skaitā pilsētas nozīmes maršrutos par 4,1%, bet reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos samazinājās attiecīgi par 3,8% un par 4,1%. Starptautiskajos pārvadājumos pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 18,8%.

Dzelzceļa transportā2013.gada pirmajā pusgadā pārvadātopasažieru skaits saruka par 0,3%. Iekšzemē, kur pārvadāja 98,2% no visiem dzelzceļa pasažieriem, to skaits samazinājās par 0,4%, savukārt starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) pieauga par 6,2%.

Ar pilsētu elektrisko transportu 2013.gada pirmajā pusgadā pārvadāja 45,6 milj. pasažieru, kas ir par 5,7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 4,4%, bet ar tramvajiem – par 7,2%.

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte, Tālr.67366810