Pieaug tirdzniecība ar mehānismiem, ierīcēm un elektroiekārtām

10.05.2013

Šā gada martā salīdzinājumā ar februāri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 5,3%, bet importa vērtība pieauga par 14,0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Martā ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 43,6%. Februārī šis rādītājs bija 45,5%.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj.latu [1]

Svarīgākās izmaiņas eksportā martā, salīdzinot ar februāri:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta pieaugums veidoja 11,1 milj. latu jeb 34,7%,
  • koka un koka izstrādājumu eksports pieauga par 6,0 milj. latu jeb 6,8%,
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 8,8 milj. latu jeb 23,3%.

Svarīgākās izmaiņas importā martā, salīdzinot ar februāri:

  • minerālproduktu imports palielinājās par 25,4 milj. latu jeb 21,4%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports pieauga par 18,6 milj. latu jeb 52,3%,
  • metālu un to izstrādājumu imports samazinājās par 4,6 milj. latu jeb 7,1%.

Mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports martā salīdzinājumā ar februāri pieauga par 6,0 milj. latu jeb  7,0% – uz Lietuvu par 2,4 milj. latu jeb 12,3%, uz Čehijas Republiku par 1,6 milj. latu jeb 2,1 reizi. Savukārt imports palielinājās par 24 milj. latu jeb 21,8% – no Vācijas par 6,2 milj. latu jeb 38,0%, no Lietuvas par 4,1 milj. latu jeb 37,9%, no Nīderlandes par 2,8 milj. latu jeb 58,7%.

Martā nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 71,6% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 14,4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,9%), Krievija (10,0%), Vācija (7,2%) un Polija (6,7%).

Savukārt nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 76,1% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 16,0%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17,8% no importa kopapjoma), Vācija (12,1%), Krievija (11,7%), Polija (9,1%) un Igaunija (7,6%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada martā, faktiskajās cenās

 

Tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. martu

2013. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

567 300

100

+2.6

+5.3

-3.2

 

koks, koka izstrādājumi, un kokogle

94 193

16.6

+1.4

+6.9

+8.0

 

elektroierīces un elektroiekārtas

58 650

10.3

+42.8

+2.3

+14.9

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

43 839

7.7

+0.3

+10.6

-7.0

 

dzelzs un tērauds

38 436

6.8

-24.7

-5.9

-19.4

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

33 056

5.8

+14.3

+16.6

+6.5

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

19 277

3.4

-1.5

-7.3

-29.5

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

19 240

3.4

-36.3

+3.4

-25.7

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

18 363

3.2

-6.1

+9.4

-0.4

 

farmācijas produkti

16 248

2.9

+14.2

+2.8

+2.3

Elektroierīču un elektroiekārtu straujo eksporta palielināšanos šā gada martā salīdzinājumā ar pērnā gada martu visvairāk ietekmēja mobilo telefona aparātu eksporta pieaugums par 10,9 milj. latu jeb 2,9 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu eksportam par 9,4 milj. latu jeb par 70,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada martā, faktiskajās cenās

 

Tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. martu

2013. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

734 731

100

+1.3

+14.0

+0.2

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

141 278

19.2

+13.9

+22.2

+12.6

 

elektroierīces un elektroiekārtas

68 092

9.3

+18.6

+13.4

+8.9

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

65 690

8.9

-1.2

+32.0

-6.4

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

46 424

6.3

-16.1

+40.4

-7.9

 

dzelzs un tērauds

29 865

4.1

-30.0

-18.3

-27.0

 

plastmasas un to izstrādājumi

29 114

4.0

+12.8

+20.1

+6.3

 

farmācijas produkti

27 509

3.7

+6.4

-9.3

+8.2

Elektroierīču un elektroiekārtu imports martā salīdzinājumā ar pērnā gada martu palielinājās, pieaugot  mobilo telefona aparātu importam par 9,7 milj. latu jeb 2,6 reizes. Savukārt dzelzs atkritumu un lūžņu importa samazinājums par 7,1 milj. latu jeb par 41,0% būtiski ietekmēja dzelzs un tērauda kopējo importu.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604

 


[1] Dati precizēti par 2012.gada septembri un oktobri.