Pieaug pārtikas rūpniecības ražojumu eksports un imports

10.06.2013

2013. gada aprīlī salīdzinājumā ar šā gada martu preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 5,0%, bet importa vērtība samazinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Aprīlī ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 44,9% (š.g. martā 43,6%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1 Dati precizēti par 2012. gada aprīli, maiju, jūniju, jūliju, novembri, decembri un 2013. gada janvāri.

Pārtikas rūpniecības ražojumu eksports aprīlī salīdzinājumā ar martu pieauga par 8,7 milj. latu jeb 19,6% – uz Krieviju par 5,5 milj. latu jeb 35,0%, uz Lietuvu par 1,2 milj. latu jeb 13,5%. Savukārt imports palielinājās par 5,0 milj. latu jeb 9,8% – no Dānijas par 1,9 milj. latu jeb 3,1 reizi (galvenokārt ievesti eļļas rauši no sojas un cukurs), no Spānijas par 1,7 milj. latu jeb 2,2 reizes (galvenokārt ievests vīns).

Svarīgākās izmaiņas eksportā aprīlī, salīdzinot ar šā gada gada martu:

  • koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 12,3 milj. latu jeb 13,1%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports pieauga par 7,5 milj. latu jeb 8,1%,
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 8,7 milj. latu jeb 30,1%,
  • ķīmiskās rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 7,0 milj. latu jeb 16,2%.

Svarīgākās izmaiņas importā aprīlī, salīdzinot ar šā gada martu:

  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports pieauga par 4,9 milj. latu jeb 3,6%,
  • ķīmiskās rūpniecības ražojumu imports palielinājās par 4,4 milj. latu jeb 6,1%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 16,1 milj. latu jeb 11,2%,
  • satiksmes līdzekļu imports samazinājās par 8,1 milj. latu jeb 14,9%.

Aprīlī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 72,3% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 15,4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13,7%), Krievija (11,1%), Vācija (7,7%) un Zviedrija (5,5%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 77,8% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 13,9%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18,9% no importa kopapjoma), Krievija (10,6%), Polija (10,1%), Vācija (9,6%) un Igaunija (8,6%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. aprīli

2013. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

595 467

100

+17.5

+5.0

+1.2

 

koks un koka izstrādājumi, kokogle

106 467

17.9

+19.5

+13.0

+22.4

 

elektroierīces un elektroiekārtas

63 803

10.7

+61.7

+8.8

+20.6

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

43 705

7.3

+0.5

-0.3

-6.5

 

dzelzs un tērauds

42 168

7.1

+11.7

+9.7

-9.1

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

35 377

5.9

+26.2

+7.0

+11.9

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

26 911

4.5

+22.8

+39.6

-1.2

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

18 432

3.1

-32.3

-4.2

-27.1

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

18 301

3.1

+15.8

-0.3

+0.7

 

farmācijas produkti

15 504

2.6

+7.0

-4.6

-3.9

Elektroierīču un elektroiekārtu straujo eksporta palielināšanos 2013. gada aprīlī salīdzinājumā ar pērnā gada aprīli visvairāk ietekmēja mobilo telefona aparātu eksporta pieaugums par 9,9 milj. latu jeb 2,7 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu eksportam par 9,8 milj. latu jeb par 71,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. aprīli

2013. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

730 895

100

+4.7

-0.5

-0.9

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

124 402

17.0

-3.3

-11.9

-2.2

 

elektroierīces un elektroiekārtas

74 674

10.2

+57.3

+9.7

+17.4

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

63 978

8.8

+1.8

-2.6

-9.2

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

41 547

5.7

-22.7

-10.5

-17.9

 

plastmasas un to izstrādājumi

30 478

4.2

+15.8

+4.7

+10.3

 

dzelzs un tērauds

28 417

3.9

-38.4

-4.8

-28.6

 

farmācijas produkti

25 020

3.4

+8.0

-9.0

-2.1

Elektroierīču un elektroiekārtu imports aprīlī salīdzinājumā ar pērnā gada aprīli palielinājās, pieaugot mobilo telefona aparātu importam par 11,4 milj. latu jeb 2,9 reizes. Savukārt dzelzs atkritumu un lūžņu importa samazinājums par 16,7 milj. latu jeb par 78,9% būtiski ietekmēja dzelzs un tērauda kopējo importu.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604