Pieaug ar autotransportu pārvadāto kravu apjoms, sarūk pārvadājumi pa dzelzceļu

02.12.2013

Šā gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar šo laika periodu pērn, pārvadāto kravu kopējais apjoms svarīgākajās transporta nozarēs ir palicis iepriekšējā gada līmenī, palielinoties par 0,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par kravu pārvadājumiem

Ar autotransportu 2013.gada deviņos mēnešos pārvadāja 45,4 milj. t kravu, kas ir par 6,1 milj. t (15,5%) vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu lielā mērā noteica tādu kravu kā grants, akmens šķembas un smilts un lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu palielināšanās attiecīgi par 16,7% un 11,4%, kā arī koku un koksnes izstrādājumu pārvadājumu palielināšanās par 17,6%..

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2013.gada I-IX

2013.gada 3.ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2012.gada

I-IX

milj. t

izmaiņas % pret 2012.gada 3.ceturksni

Pavisam

45,4

+15,5

18,1

+16,6

iekšzemes kravu pārvadājumi

37,7

+17,4

15,6

+18,0

eksporta kravu pārvadājumi

3,2

+2,2

1,1

+9,4

importa kravu pārvadājumi

1,8

+8,0

0,6

-10,1

kravu pārvadājumi ārvalstīs

2,7

+12,5

0,8

+26,5

Lielāko daļu (83%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma autotransportā transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi pieauga par 5,6 milj. t (17,4%). Arī starptautiskie kravu pārvadājumi palielinājās par 0,5 milj. t (7%).

Nedaudz vairāk nekā trešo daļu (37,3%) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet 19,2% – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti.

Svarīgākās ar autotransportu pārvadātās preču grupas 2013.gada deviņos mēnešos, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad deviņos mēnešos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 41,6 milj. t kravu, kas ir par 11,9% mazāk nekā šajā laikā periodā pērn. Pārvadāto kravu apjoma samazinājums bija vērojams visos pārvadājuma veidos.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ceturkšņos, milj. t

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,8 milj. t kravu – par 0,1 milj. t jeb 10,8% mazāk nekā 2012.gada attiecīgajā laika periodā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 5,5 milj. t (11,9%). Turpat uz pusi samazinājās kravu pārvadājumi tranzītā caur Latviju – par 45,9%. Arī eksporta un importa kravu pārvadājumi samazinājās attiecīgi par 9,8% un 8,6%. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz/no Latvijas ostām veidoja 82,2% no starptautiskajiem pārvadājumiem un samazinājās par 12,5%.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2013.gada deviņos mēnešos transportēja 4,6 milj. t naftas produktu, kas ir par 0,5% vairāk nekā 2012.gada attiecīgajā laika periodā.

Apkopotie dati par pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu 2013.gada deviņos mēnešos liecina, ka kopējais pasažieru skaits pieaudzis par 3,9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

2013.gada I-IX

2013.gada 3.ceturksnis

 

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2012.gada

I-IX

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2012.gada 3.ceturksni

Dzelzceļš

15,0

-0,3

5,6

-0,4

Regulāras satiksmes autobusi

110,8

+2,6

35,9

+1,1

Tramvaji

32,2

+9,4

10,7

+14,3

Trolejbusi

35,3

+5,2

11,3

+7,0

Katrs otrais pasažieris, izmantojot sabiedrisko transportu, pārvietojas ar regulāras satiksmes autobusu. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2013.gada deviņos mēnešos pārvadāja 110,8 milj. pasažieru – par 2,6% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – septembrī. 99,7% pasažieru pārvadāja iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē pieauga par 2,6%, tai skaitā pilsētas nozīmes maršrutos par 4,6%, bet reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos samazinājās attiecīgi par 3,4% un par 3,7%. Starptautiskajos pārvadājumos pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 1,3%.

Dzelzceļa transportā 2013.gada deviņos mēnešos pārvadāto pasažieru skaits saruka par 0,3%. Iekšzemē, kur pārvadāja 98,2% no visiem dzelzceļa pasažieriem, to skaits samazinājās par 0,4%, savukārt starptautiskajos pārvadājumos galvenokārt starp Latviju un Krieviju pieauga par 4,2%.

Ar pilsētu elektrisko transportu 2013.gada deviņos mēnešos pārvadāja 67,5 milj. pasažieru, kas ir par 7,2% vairāk nekā šajā laika periodā pērn. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 5,2%, bet ar tramvajiem – par 9,4%.

 

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr.67366810