Pieaudzis nodarbinātības līmenis

15.05.2014

2014. gada 1. ceturksnī valstī bija nodarbināti 881,7 tūkst. jeb 58,6% iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem. Gadu iepriekš nodarbināti bija 57,3%, bet 2013.gada 4. ceturksnī – 58,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultāti.1 Nodarbinātības līmenis pieaudzis, samazinoties skolēnu un studentu skaitam, kuri uzsākuši darba gaitas. Tāpat samazinājies personu īpatsvars, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu, viņiem iesaistoties darba tirgū. Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 27,1 tūkst. jeb 5,4% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. Gadu iepriekš šo cilvēku īpatsvars bija 6,2%.

Tikai 4,3% nodarbināto dažādu iemeslu, kā atvaļinājuma, slimības, bērna kopšanas atvaļinājuma vai mācību dēļ nestrādāja. Nodarbināto skaitā ieskaitīti 4,2 tūkst. iedzīvotāju, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, bija nodarbināti.

Nodarbināto sieviešu bija nedaudz vairāk nekā vīriešu, attiecīgi 51,3% un 48,7%.

1. ceturksnī bija nodarbināti 69,3 tūkst. jauniešu no 15 līdz 24 gadiem jeb 31,8% no jauniešu kopskaita,  gadu iepriekš bija nodarbināti 29,7%, bet 2013.gada 4. ceturksnī – 31,4% jauniešu.

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014. gada 1. ceturkšņa dati – Latvijas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

Apsekojumā iegūta informācija arī par darba samaksu. Gada laikā ir samazinājies darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma darba samaksu līdz 285 EUR, savukārt neliels pieaugums, salīdzinot ar 2013. gada 1. ceturksni, ir vērojams darba samaksas grupās, kas pārsniedz 285 EUR.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2013. gada 1. ceturksnis

2013. gada 4. ceturksnis

2014. gada 1. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz 285,00 EUR

29,9

28,8

22,2

285,01–450,00 EUR

29,0

28.8

32,8

450,01–700,00 EUR

23,5

24,9

24,9

700,01–1400,00 EUR

10,3

10,7

12,6

1400,01 EUR un vairāk

1,6

1,8

1,9

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,8

2,0

1,9

Netika uzrādīta

2,9

3,0

3,7

Apsekojot 4,6 tūkst. mājsaimniecību, 1. ceturksnī aptaujāti 7,8 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP datubāzē.

Papildu informācija:
Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366653

_________________________________________

1 Sākot ar 2014. gadu, apsekojuma ceturkšņa datu vispārināšanai tiek izmantots ceturkšņa vidējais privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits (iepriekš tika izmantots iedzīvotāju skaitsgada sākumā).