Pērn palielinājās saražotās lopkopības produkcijas apjomi

22.03.2017

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 2 %, bet iegūtā piena apjoms – par 0,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati.

Nozīmīgākais ražošanas apjoma kāpums aitu un kazu gaļai

2016. gadā Latvijā saražoti 87,2 tūkst. tonnu gaļas – par 1,7 tūkst. tonnu jeb 2 % vairāk nekā 2015. gadā. 42,5 % no kopējās saražotās gaļas ir no Pierīgas reģiona, un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir par 11,8 % vairāk. Lielākais ražošanas apjoma pieaugums vērojams aitu un kazu gaļai par 8,3 % un liellopu gaļai par 3,7 %. Cūku un putnu gaļas ražošana pieaugusi tikai attiecīgi par 1,1 % un 1,8 %. Par 2,8 % pieaudzis citas gaļas, kā trušu un zirgu gaļas ražošanas apjoms. Saražoto olu daudzums pērn pieaudzis par 7,2 % līdz 748,4 milj. olu.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2015. gads

2016. gads (provizoriskie dati)

Izmaiņas (2016./2015.g.) %

Gaļa (kautsvarā), tūkst. tonnas

85,4

87,2

2,0

 

liellopu

18,8

19,5

3,7

 

cūku

35,9

36,4

1,1

 

aitu un kazu

0,9

0,9

8,3

 

putnu

29,7

30,2

1,8

 

cita gaļa

0,2

0,2

2,8

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. tonnas

978,1

986,2

0,8

Olas, milj. gab.

698,2

748,4

7,2

 

Gaļas vidējā iepirkuma cena pieauga no 1 456 eiro par tonnu 2015. gadā līdz 1 492 eiro par tonnu 2016. gadā jeb par 2,5 %. Lielākais iepirkuma cenas kāpums bija cūkgaļai – par 7,2 %, sasniedzot 1 406 eiro par tonnu, mazāks aitu gaļai – par 1,2 %, sasniedzot 3 358 eiro par tonnu. Savukārt liellopu gaļas vidējā iepirkuma cena samazinājās no 1 643 eiro par tonnu 2015. gadā līdz 1 599 eiro par tonnu 2016. gadā jeb par 2,7 %.

Piena ieguves apjomi būtiski nemainījās, bet iepirkuma cenas saruka par 0,7 %

2016. gadā iegūti 986,2 tūkst. tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 8,1 tūkst. tonnu jeb 0,8 % vairāk nekā 2015. gadā, kaut gan slaucamo govju skaits samazinājās par 8,4 tūkst. jeb 5,2 %. Kopējo iegūtā piena apjoma pieaugumu ietekmēja vidējā izslaukuma pieaugums no vienas slaucamās govs par 277 kg jeb par 4,7 %, sasniedzot 6 182 kilogramus gadā.

Pēdējo trīs gadu laikā samazinās slaucamo govju skaits visos reģionos. Lielākais samazinājums bija Zemgales reģionā – par 2,9 tūkst. jeb 9 % salīdzinājumā ar 2015. gada beigām, kas ietekmēja saražotā piena apjoma samazināšanos reģionā par 4,6 tūkst. tonnu jeb 2,2 %.

Toties lielākais piena ražošanas pieaugums bija Vidzemes reģionā – par 7,3 tūkst. tonnu jeb 3,2 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko ietekmēja vidējā izslaukuma no vienas slaucamās govs pieaugums reģionā par 5,2 %.

Pērn iepirkti 814,0 tūkst. tonnu piena. Salīdzinājumā ar 2015. gadu piena iepirkums audzis par 0,8 %, bet iepirktā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā ir palicis iepriekšējā gada līmenī – 82,8 %. Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās par 0,7 % – no 216 eiro par tonnu 2015. gadā līdz 215 eiro par tonnu 2016. gadā. Viszemākā piena iepirkuma cena bija jūlijā – 177 eiro par tonnu, bet ar augustu sākās straujš cenas kāpums, decembrī sasniedzot 304 eiro par tonnu. Neskatoties uz piena iepirkuma cenas svārstībām 2016. gadā, vidējā iepirkuma cena pērn palika 2015. gada līmenī.

Piena iepirkuma cena pa mēnešiem*

*Datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Piena ražotāju reģistra informācija.

 

Samazinājās liellopu skaits, bet turpināja pieaugt aitu skaits

2016. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 412,3 tūkst. liellopu, kas ir par 6,8 tūkst. jeb 1,6 % mazāk nekā pirms gada, ko ietekmēja slaucamo govju skaita samazinājums par 5,2 %. Eksportēto dzīvo liellopu skaits 2016. gadā palielinājies par 0,4 tūkst. jeb 1,1 % salīdzinājumā ar 2015. gadu. No kopējā eksportēto liellopu skaita 41,7 % bija teļi vecumā līdz 8 mēnešiem (2015. gadā – 45,6 %).

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits** gada beigās (tūkstošos)

 

2015. gads

2016. gads (provizoriskie dati)

Izmaiņas (2016./2015.g.) %

Liellopi

419,1

412,3

-1,6

 

no tiem slaucamās govis

162,4

154,0

-5,2

Cūkas

334,2

336,4

0,7

Aitas

102,3

106,6

4,3

Kazas

12,7

13,2

3,8

Zirgi

9,6

9,3

-3,3

**Liellopu, aitu, kazu un zirgu skaita datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija.

Cūku skaits gada laikā palielinājās par 2,2 tūkst. jeb 0,7 %.Dzīvo cūku eksports pērn samazinājās par 11,9 tūkst. jeb 7 % salīdzinājumā ar 2015. gadu. No kopējā eksportēto cūku skaita 59,4 % bija sivēni tālākai nobarošanai (2015. gadā 27,8 %). Savukārt importēto cūku skaits pieaudzis 2,7 reizes.

Pēdējos 10 gados ievērojami – divas reizes – pieaudzis aitu skaits (no 53,9 tūkst 2007. gadā līdz 106,6 tūkst. 2016. gadā). Salīdzinot ar 2015. gada beigām, aitu skaits pieaudzis par 4,3 %.

Zirgu skaits pēdējo 17 gadu laikā savukārt sarucis divas reizes (2000. gadā bija 19,9 tūkst. zirgu, bet 2016. gadā - 9,3 tūkst. zirgu).

Papildu informācija par lopkopības rādītājiem pieejama CSP vietnē sadaļā „Lopkopība” (ikgadējie dati, mēnešu dati).

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lolita Lazda-Lazdiņa
Lauksaimniecības statistikas daļa
E-pasts: Lolita [dot] Lazda [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366982