Pērn Latvijas iedzīvotāji mazāk ceļojuši gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm

14.07.2016

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, par 8,8 % samazinājās Latvijas iedzīvotāju vairāku dienu braucienu skaits gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Kopējie braucienu izdevumi Latvijā samazinājās par 5,6 %, bet ārvalstīs – par 5,5 %. Savukārt vidējie izdevumi vienā braucienā pa Latviju sasniedza 40,4 eiro, bet uz ārvalstīm – 360,0 eiro.

Pērn atpūtas braucienos piedalījās 1,26 milj. Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 0,4 % mazāk nekā 2014. gadā.Visbiežāk atpūtas braucienos kavē doties finansiālo līdzekļu trūkums, ko norādīja 51,5 % Latvijas iedzīvotāju, kuri pērn nedevās nevienā braucienā ar vismaz vienu nakšņošanu ārpus savas dzīvesvietas. Kā otrs būtiskākais iemesls bija veselības stāvoklis vai ierobežotās pārvietošanās spējas, ko 2015. gadā norādīja 19,9 %.

Iemesli, kas 2015. gadā kavēja Latvijas iedzīvotājus doties atpūtas braucienos ar vismaz vienu nakšņošanu ārpus savas dzīvesvietas, %

2015. gadā Latvijas iedzīvotāji devās 7,7 milj. vienas dienas braucienos bez nakšņošanas pa Latviju, kas ir par 5,4 % mazāk nekā 2014. gadā, un 0,5 milj. ārvalstu braucienos, kas ir par 1,4 % mazāk nekā gadu iepriekš. Samazinoties braucienu skaitam, par 2,4 % saruka kopējie izdevumi vienas dienas braucienos pa Latviju, sasniedzot 171,8 milj. eiro, un par 7,8 % braucienos uz ārvalstīm, sasniedzot 23,7 milj. eiro. Savukārt vidējie izdevumi vienā braucienā pa Latviju palielinājās par 0,7 eiro, sasniedzot 22,3 eiro, turpretī braucienos uz ārvalstīm tie samazinājās par 3,5 eiro, sasniedzot 49,7 eiro.

Pērn salīdzinājumā ar 2014. gadu vairāku dienu braucienu skaits ar nakšņošanu samazinājās par 8,8 % gan braucienos pa Latviju, gan uz ārvalstīm. Latvijas iedzīvotāji piedalījās 3,0 milj. vairāku dienu braucienos pa Latviju un 1,2 milj. vairāku dienu braucienos uz ārvalstīm. 40,5 % ārvalstu braucieni bija uz kaimiņvalstīm (Lietuvu, Igauniju, Krieviju un Baltkrieviju), to īpatsvars pieauga par 7,0 % salīdzinājumā ar 2014. gadu. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji vairāku dienu braucienos devās uz Lietuvu (13,8 %), Igauniju (13,6 %), Krieviju (9,7 %), Zviedriju (6,0%), Vāciju (5,7 %), Apvienoto Karalisti (5,5 %), Itāliju (5,1%) un Franciju (4,5%).

 

Vairāku dienu ārvalstu braucieni ar nakšņošanu pēc galamērķa valsts 2015. gadā, %

Galamērķa valsts

Braucienu skaits %

Lietuva

13,8

Igaunija

13,6

Krievija

9,7

Zviedrija

6,0

Vācija

5,7

Apvienotā Karaliste

5,5

Itālija

5,1

Francija

4,5

Pārējās valstis

36,1

 

Latvijā no 3,0 milj. vairāku dienu braucieniem 41,0 % ceļojumu kā galvenais galamērķis bija izvēlēta kāda no republikas pilsētām (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera vai Ventspils), kas ir par 5,4 % vairāk nekā 2014. gadā. Kā galamērķi Latvijas iedzīvotāji norādīja arī Saulkrastu, Cēsu, Talsu, Kuldīgas, Jelgavas, Olaines, Alūksnes, Siguldas, Limbažu, Bauskas, Madonas, Vecpiebalgas, Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Gulbenes, Ventspils un Tukuma novadu.

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, pavadītas par 22,6 % mazāk nakšu gan braucienos pa Latviju, gan braucienos uz ārvalstīm. Braucienos pa Latviju pērn pavadītas 6,5 milj. nakšu, bet braucienos uz ārvalstīm - 6,7 milj. nakšu.

Vidējais braucienu ilgums pa Latviju bija 2,2 diennaktis, kas ir par 0,4 diennaktīm mazāk nekā 2014. gadā, savukārt, ārvalstīs vidējais braucienu ilgums bija 5,4 diennaktis, kas ir par 1,0 diennakti mazāk nekā gadu iepriekš.

Braucienos pa Latviju 79,4 % nakšu ceļotāji pavadīja privātās naktsmītnēs (pārsvarā radu vai draugu mājoklī), ar vidējo uzturēšanās ilgumu 2,1 diennakts.

Ārvalstu braucienos 56,3 % nakšu ceļotāji pavadīja maksas naktsmītnēs ar vidējo uzturēšanās ilgumu 4,4 diennaktis. Nakšņojot privātās naktsmītnēs, ceļotāji vidēji uzturējās 7,5 diennaktis.

Latvijas iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits (milj.) pēc naktsmītnes veida un galamērķa 2015. gadā

Kopējie izdevumi vairāku dienu braucienos pa Latviju bija 120,0 milj. eiro, kas ir par 5,6 % mazāk nekā 2014. gadā. Vidējie izdevumi braucienā bija 40,4 eiro, kas ir par 1,4 eiro vairāk nekā 2014. gadā. Vidējie izdevumi diennaktī bija 18,4 eiro, kas ir par 3,3 eiro vairāk nekā 2014. gadā. Latvijas iedzīvotāji braucienos pa Latviju 43,0 milj. eiro tērēja transportam, 15,7 milj. eiro naktsmītnēm, 18,3 milj. eiro ēdināšanas pakalpojumiem un 43,0 milj. pārējiem ceļojumu izdevumiem.

Kopējie izdevumi vairāku dienu ārvalstu braucienos ar nakšņošanu bija 447,0 milj. eiro, kas ir par 5,5 % mazāk nekā 2014. gadā. 21,3% no kopējiem izdevumiem Latvijas ceļotāji iztērēja kaimiņvalstīs. Vidējie izdevumi braucienā bija 360,0 eiro, kas ir par 12,8 eiro vairāk nekā 2014. gadā. Vidējie izdevumi diennaktī bija 66,7 eiro, kas ir par 12,1 eiro vairāk nekā 2014. gadā. Latvijas iedzīvotāji ārvalstu braucienos 148,0 milj. eiro tērēja transportam, 146,7 milj. eiro naktsmītnēm, 47,8 milj. eiro ēdināšanas pakalpojumiem un 104,4 milj. pārējiem ceļojumu izdevumiem.

Latvijas iedzīvotāju izdevumi vairāku dienu braucienos ar nakšņošanu pa Latviju un uz ārvalstīm 2015. gadā, milj. eiro

 

Dati iegūti izlases veida apsekojumā, katru mēnesi aptaujājot vidēji 982, bet 2015. gadā kopā 11 790 privāto Latvijas mājsaimniecību iedzīvotājus vecumā no 15 gadiem.

Plašāka informācija par tūrisma statistiku pieejama CSP vietnē sadaļā “Tūrisms – galvenie rādītāji”. Dati publicēti CSP datu bāzē sadaļā “Tūrisms” (ikgadējie statistikas dati).

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366810