Pērn būvniecības produkcijas pieaugums par 6,9%

14.02.2014

2013. gadā būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 1167,4 milj. latu (1661 milj. eiro), no tiem 4. ceturksnī – 366,7 milj. latu (521,7 milj. eiro), liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010 = 100)

2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 6,9%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 4,2%, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība pieauga par 57,9%. Inženierbūvju būvniecība, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 8,8%. Vislielākais pieaugums bijis maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju, kā arī ostu būvniecībā – attiecīgi par 76,3% un 70,4 %, ko veicināja ES fondu finansēto projektu īstenošana. Lielākais sarukums savukārt vietējo cauruļvadu un kabeļu izbūvē par 37,8% unārstniecības vai veselības aprūpes ēku būvniecībā par 34,3%.

Ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar trešo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,2% un to ietekmēja inženierbūvju būvniecības apjoms samazinājums par 4,4%. Ēku būvniecības apjoms savukārt palielinājās par 5,8%.

Ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar ceturto ceturksni gadu iepriekš, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,9%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 3,0%, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība palielinājās par 36,1% un administratīvo ēku būvniecība pieauga 2,6 reizes. Inženierbūvju produkcija, salīdzinot ar pagājušā gada 4.ceturksni, pieauga par 4,5%, un tam par iemeslu bija būtisks produkcijas apjoma palielinājums maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju, kā arī tiltu un tuneļu  būvniecībā – attiecīgi par 74,1% un 42,0 %. Līdzīgi kā pērn kopumā arī šajā periodā lielākais samazinājums vietējo cauruļvadu un kabeļu izbūvē par 37,4% unārstniecības vai veselības aprūpes ēku būvniecībā par 36,0%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu, eiro)

2013. gadā, salīdzinot ar 2012.gadu % (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2013.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar

 

2013. gadā

2013. gada 4. cet.

2013.gada 3.cet.,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2012.gada 4.cet.,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

milj. latu

milj. eiro*

milj. latu

milj. eiro*

Kopā

1167,4

1661,0

366,7

521,7

6,9

-2,2

3,9

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

131,2

186,7

42,4

60,3

57,9

-4,1

36,1

Administratīvās ēkas

59,1

84,0

18,9

26,9

91,9

20,4

156,4

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecī -bas ēkas

25,8

36,7

9,8

13,9

19,7

74,5

32,9

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

68,4

97,3

25,1

35,7

-7,8

49,5

-3,7

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

51,7

73,6

14,3

20,4

-3,0

0,0

-8,7

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

22,1

31,4

6,3

8,9

-34,3

16,2

-36,0

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

269,9

384,0

77,4

110,2

-4,0

-0,6

-6,3

Tilti un tuneļi

37,1

52,8

12,9

18,4

27,9

1,2

42,0

Ostas un dambji

74,9

106,6

22,3

31,7

70,4

-8,4

10,6

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

94,9

135,1

31,7

45,1

76,3

7,1

74,1

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

55,7

79,2

20,2

28,8

-37,8

10,1

-37,4

* Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro apmaiņas kursa 0,702804

Ceturtajā ceturksnīizsniegtas 417 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 93,6 tūkst.m². Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tas ir par 118 būvatļaujām mazāk, un kopējā paredzētā platība samazinājusies par 28,0%. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 64,3 tūkst,m2 izsniegtas 273 būvatļaujas jeb par 24,4% mazāku platību un 81 būvatļauju mazāk.

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 199,6 tūkst.m2 izsniedza 107 būvatļaujas. Salīdzinot ar 4.ceturksni gadu iepriekš, ir izsniegtas par 3 būvatļaujām mazāk un par 7,4% mazāku platību. 58 būvatļaujas izsniedza jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 133,7 tūkst.m2 jeb par 4 būvatļaujām mazāk, bet paredzētā platība palielinājusies 1,8 reizes.

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība

Papildu informācija:
ArvīdsUibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857