Pērn būvniecības izmaksas palielinājušās par 2,6%

28.01.2014

2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gada vidējo līmeni būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās par 2,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Strādnieku darba samaksa pieauga par 5,9%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,2%, bet būvmateriālu cenas – par 0,9%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, būvniecības izmaksas 2013.gada decembrī pieauga par 0,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,4%, būvmateriālu cenas – par 0,3%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 0,9%.

2013. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, vidējais būvniecības izmaksu līmenis nemainījās. Būvmateriālu cenas pieauga par 1,0%, bet pazeminājās mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas par 1,7% un strādnieku darba samaksa – par 0,3%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2013.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tika izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedza rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē tika iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzēs Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2014.gada janvārī tiks publicēta 28.februārī.

 

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālrunis 67366798