Pēc iedzīvotāju domām viena mājsaimniecības locekļa ikdienas izdevumu segšanai būtu nepieciešami vismaz 483 eiro mēnesī

17.03.2016

2015. gadā Latvijas iedzīvotāji norādīja, ka viena mājsaimniecības locekļa uzturēšanai būtu nepieciešami vismaz 483 eiro mēnesī, noskaidrots Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) īstenotajā Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumā. Salīdzinājumā ar 2014. gadu pērn mājsaimniecībām bija nepieciešams par 31 eiro jeb 6,7 % vairāk līdzekļu viena mājsaimniecības locekļa ikmēneša ikdienas izdevumu segšanai.

Lai arī pēdējo gadu laikā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi ir strauji palielinājušies, tie arvien nespēj pilnībā segt ikdienas izdevumus. 2014. gadā Latvijas iedzīvotāji norādīja, ka viena mājsaimniecības locekļa uzturēšanai būtu nepieciešami vismaz 452 eiro mēnesī, taču to rīcībā esošie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli bija par 14 % mazāki un sasniedza tikai 387 eiro mēnesī. 2015. gada ienākumu dati tiks apkopoti līdzīgā apsekojumā šogad.

Apsekojuma dati liecina, ka 2015. gadā ir uzlabojies iedzīvotāju vērtējums par savām iespējām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. Mājsaimniecību īpatsvars, kurām bija ļoti grūti segt ikdienas izdevumus, samazinājies no 27,0 % 2013. gadā līdz 16,9 % 2015. gadā. Pērn 17,1 % mājsaimniecību bija samērā viegli segt ikdienas izdevumus (par 5,7 procentpunktiem vairāk nekā 2013. gadā).

Atbilžu sadalījums uz jautājumu par spēju segt ikdienas izdevumus 2013. - 2015. gadā (procentos)

Atbilžu variants

2013

2014

2015

Ar lielām grūtībām

27,0

20,1

16,9

Ar grūtībām

29,6

30,4

28,2

Ar nelielām grūtībām

28,6

32,2

32,6

Samērā viegli

11,4

13,4

17,1

Viegli

3,0

3,6

4,6

Ļoti viegli

0,4

0,2

0,5

Visgrūtāk segt ikdienas izdevumus bija mājsaimniecībās, kurās dzīvo vientuļie seniori (vecāki par 65 gadiem), kurās dzīvo viens pieaugušais ar bērniem, kā arī mājsaimniecībās, kurās dzīvo pāris ar trim un vairāk nepilngadīgiem bērniem.

Atbilžu sadalījums uz jautājumu par spēju segt nepieciešamos ikdienas izdevumus dažāda tipa mājsaimniecībās 2015. gadā (procentos)

  

Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā ievērojami vairāk pāru ar bērniem norādīja, ka tām ir viegli vai ļoti viegli segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. 2015. gadā 9,4 % mājsaimniecību, kurās pāris audzina vienu bērnu, norādīja, ka tām ir viegli vai ļoti viegli segt nepieciešamos ikdienas izdevumus, bet 2014. gadā tādu mājsaimniecību bija 5,5 %. Viegli vai ļoti viegli segt ikdienas izdevumus bija 10,2 % mājsaimniecību, kurās pāris audzina divus bērnus (2014. gadā – 4,4 %), un 9,8 % mājsaimniecību ar trīs un vairāk bērniem (2014. gadā – 2,6 %).

Atbilžu sadalījums uz jautājumu par spēju segt nepieciešamos ikdienas izdevumus kvintiļu grupās2013. - 2015. gadā (procentos)

2015. gadā trūcīgākās mājsaimniecības (1. kvintiļu grupa) norādīja, ka ikdienas izdevumu segšanai tām būtu nepieciešami 339 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. 68,3 % šo mājsaimniecību ikdienas izdevumus sedza ar grūtībām vai ar lielām grūtībām un tikai 1,4 % – viegli vai ļoti viegli. Turīgākajām mājsaimniecībām (5. kvintiļu grupa) ikdienas izdevumiem nepieciešamā summa bija ievērojami augstāka – 718 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Tikai 16,8 % turīgāko mājsaimniecību norādīja, ka tās ar grūtībām vai ar lielām grūtībām sedz ikdienas izdevumus, bet 15,3 % – viegli vai ļoti viegli. Zīmīgi, ka trūcīgākajām mājsaimniecībām nepieciešamā summa ikdienas izdevumu segšanai gada laikā pieauga par 6,6 %, bet turīgākajām mājsaimniecībām – par 9,1 %.

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, tieši ceturtajā kvintiļu grupā visstraujāk samazinājies mājsaimniecību īpatsvars, kuras ar grūtībām vai ar lielām grūtībām sedza ikdienas izdevumus – par 7,8 procentpunktiem. Trešajā kvintiļu grupā šādu mājsaimniecību īpatsvars saruka par 6,4 procentpunktiem, bet pirmajā – trūcīgākajā – kvintiļu grupā vien par 4,8 procenpunktiem.

Iedzīvotāju viedoklis par nepieciešamajiem līdzekļiem ikdienas izdevumu segšanai un dati par mājsaimniecību rīcībā esošiem ienākumiem iegūti CSP 2015. gada ienākumu un dzīves apstākļu (EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojumā. Apsekojumā aptaujāts 6,1 tūkstotis mājsaimniecību un intervēti 11,7 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem. Datus par mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem 2015. gadā iegūs Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumā 2016. gadā.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Mājsaimniecībair vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi. Pēc CSP datiem 2014. gadā vidēji vienā mājsaimniecībā bija 2,4 personas.

Rīcībā esošie ienākumi– naudas ienākumi no algota darba; naudas izteiksmē pārrēķinātais darba ņēmēja natūrā gūtais ienākums, izmantojot firmas vai dienesta auto privātām vajadzībām; ienākumi vai zaudējumi, kas gūti no pašnodarbinātības; saņemtās pensijas un pabalsti; regulāra naudas palīdzība no citām mājsaimniecībām; peļņa no noguldījumu procentiem, dividendēm, akcijām; ienākumi, ko saņēmuši bērni līdz 16 gadiem; ienākumi no īpašuma izīrēšanas; saņemtā summa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par ienākuma nodokļa pārmaksu (par saimnieciskās darbības veikšanu, attaisnotajiem izdevumiem – izglītību, ārstniecību u.tml.).

Kvintiļu grupair viena piektā daļa (20 %) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli. Zemākā (pirmā) kvintile ietver piekto daļu mājsaimniecību ar viszemākajiem ienākumiem, bet augstākā (piektā) – piektdaļu mājsaimniecību ar visaugstākajiem ienākumiem.

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Viktors Veretjanovs
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
E-pasts: Viktors [dot] Veretjanovs [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366609