Patēriņa cenas martā, salīdzinot ar februāri, palielinājās par 0,5%

09.04.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013. gada martā, salīdzinot ar 2012. gada martu1), palielinājās par 0,2%. Precēm cenas pieauga par 0,3%, bet pakalpojumiem nemainījās. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 1,5%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)
 Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI
pēdējos 12 mēnešos
(% punkti)
 

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām šā gada martā, salīdzinot ar pagājušā gada martu, bija cenu kāpumam pārtikai, kā arī cenu kritumam transporta precēm un pakalpojumiem, sakaru pakalpojumiem.

Pārtikas grupā cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+5,6%), svaigai gaļai (+3,2%), olām (+15,0%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (+1,6%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams pienam un piena produktiem (-1,1%), cukuram (‑3,3%), augļiem (‑1,0%).

Transporta grupā vidēji par 2,6% kļuva lētāka degviela.

Telekomunikāciju ierīcēm cenas samazinājās par 9,7% un telekomunikāciju pakalpojumiem – par 6,7%.

Šā gada pirmajos trīs mēnešos cenas pavisam ir pieaugušas par 0,2% (2013.gada martā, salīdzinot ar 2012.gada decembri). 2012.gadā cenu pieaugums attiecīgajā laika posmā bija 1,6%.

Martā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas pieauga par 0,5%.Precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,7%, bet pakalpojumiem nemainījās.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām martā bija cenu kāpumam apģērbiem un apaviem, pārtikai,kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Cenu kāpumu apģērbu un apavu grupā ietekmēja sezonas izpārdošanu noslēgums un jaunās sezonas preču nonākšana tirdzniecībā. Apģērbiem cenas palielinājās par 6,6% un apaviem – par 9,6%.

Pārtikas grupā cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+7,3%), desām un žāvējumiem (+0,7%), pienam un piena produktiem (+0,4%).Savukārt cenu kritums bija vērojams augļiem (-4,5%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (-0,5%), svaigai gaļai (-0,5%).

Transporta grupā vidēji par 1,3% kļuva lētāka degviela.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu kāpumi bija vērojami personīgās aprūpes precēm (+3,2%), stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (+1,4%). Savukārt cenas samazinājās alum (-3,2%).

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

 

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada martā, salīdzinot ar:

2012.g. martu

2012.g decembri

2013.g. februāri

Kopā

0.2

0.2

0.5

Pārtika

1.5

1.0

0.4

Alkohols, tabaka

-0.4

0.3

-0.5

Apģērbs, apavi

2.5

-1.0

7.4

Mājoklis

0.9

-1.0

0.0

Mājokļa iekārta

-1.5

0.7

0.6

Veselība

1.7

1.1

0.1

Transports

-2.0

-0.3

-0.7

Sakari

-6.8

-0.2

0.0

Atpūta, kultūra

0.2

0.6

0.3

Izglītība

-1.2

-0.2

0.0

Viesnīcas, restorāni

1.0

-0.5

0.3

Pārējie

1.9

1.6

1.5

 

Mēneša laikā

 

Apģērbs

+0.23

Dārzeņi, kartupeļi

+0.17

Apavi

+0.16

Personīgās aprūpes preces

+0.07

Stiprie alkoholiskie dzērieni

+0.03

Alus

-0.06

Augļi

-0.08

Degviela

-0.08

12 mēnešu laikā

 

Dārzeņi, kartupeļi

+0.13

Svaiga gaļa

+0.10

Farmaceitiskie produkti

+0.09

Tabaka

+0.08

Autotransports

-0.10

Alus

-0.13

Degviela

-0.17

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.26

 

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada aprīlī tiks paziņota 10. maijā.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644
 

1)Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

2)Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.