Patēriņa cenas gada laikā samazinājās par 0,4%

08.10.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada septembrī, salīdzinot ar 2012.gada septembri1), samazinājās par 0,4%. Precēm cenas samazinājās par 0,6%, bet pakalpojumiem pieauga par 0,2%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 0,4%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)
Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI pēdējos 12 mēnešos
(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2013. gada septembrī, salīdzinot ar 2012. gada septembri, bija energoresursu, tajā skaitā autodegvielas, siltumenerģijas un dabasgāzes, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu cenu samazinājumam, kuru patēriņš mājsaimniecību izdevumu struktūrā veido ievērojamu daļu.

Transporta grupā cenas samazinājās degvielai (-6,6%) un automašīnām (-3,6%).

Sakaru pakalpojumi gada laikā kļuva par 6,7% lētāki, ko ietekmēja mobilo telekomunikāciju un interneta pakalpojumu cenu samazinājums.

Gada laikā cenas kāpušas uztura produktiem, ar veselību saistītajām precēm un pakalpojumiem, mājokļa iekārtai, kā arī sabiedriskās ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumiem.

Pārtikas produktu cenas 12 mēnešu laikā pieauga par 1,1%. Visvairāk cenas pieauga kartupeļiem (+10,8%), dārzeņiem (+6,0%), pienam un piena produktiem (+4,3%), sieram (+4,2%), gaļai (+2,3%).

Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 1,9%, bet tabakas izstrādājumu – par 3,8%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais sadārdzinājums bija personīgās aprūpes precēm un medikamentiem. Cenas kāpušas arī laikrakstiem un grāmatām.

Septembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas palielinājās par 0,3%. Precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,5%, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,2%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām septembrī bija sezonālam cenu kāpumam apģērbam un apaviem, kā arī cenu kritumam pārtikai.

Dārzeņu un kartupeļu cenas samazinājās vidēji par 5,5%, augļu – par 6,0%. Salīdzinot ar augustu, cenas pieauga svaigai gaļai (+2,4%), pienam un piena produktiem (+0.8%), sieram (+2,4%), zivīm (+3,3%), olām (+2,6%).

Noslēdzoties izpārdošanas akcijām un sākoties jaunās sezonas preču tirdzniecībai, apģērbam cenas pieauga par 2,4%, bet apaviem par 13,0%.

Cenas kritās pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem (-5,9%), degvielai (-0,1%), bet pieauga automašīnām (+0,3%).

Sākoties mācību gadam, maksa par izglītības pakalpojumiem pieauga vidēji par 0,1%.

Pārējās patēriņa grupās cenu kāpums bija vērojams personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem (+1,4%), kafejnīcu un restorānu pakalpojumiem (+1,0%). Cenas samazinājās kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem (-6,2%), izmitināšanas pakalpojumiem (-7,3%), sanatoriju pakalpojumiem (-14,6%).

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada septembrī, salīdzinot ar:

2012.gada

septembri

2012.gada

decembri

2013.gada

augustu

Kopā

-0.4

-0.4

0.3

Pārtika

1.1

-1.4

-0.3

Alkohols, tabaka

2.6

2.1

0.1

Apģērbs, apavi

0.3

-0.5

5.6

Mājoklis

-1.2

-1.0

0.2

Mājokļa iekārta

1.0

1.0

0.0

Veselība

1.4

1.3

0.0

Transports

-4.1

-1.3

-0.2

Sakari

-6.7

-1.8

-0.1

Atpūta, kultūra

-0.8

-0.1

-0.3

Izglītība

0.2

0.1

0.1

Viesnīcas, restorāni

0.6

0.4

-0.3

Pārējie

2.3

2.9

1.4

 

Mēneša laikā

Apavi

+0.21

Apģērbi

+0.08

Piens, siers, olas

+0.06

Stiprie alkoholiskie dzērieni

+0.04

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.04

Alus

-0.04

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

-0.05

Augļi

-0.10

Dārzeņi, kartupeļi

-0.10

12 mēnešu laikā

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.12

Tabakas izstrādājumi

+0.11

Piens, siers, olas

+0.09

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.08

Automašīnu iegāde

-0.08

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.26

Siltumenerģija

-0.34

Degviela

-0.43

 

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada oktobrī tiks paziņota 8. novembrī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.