Patēriņa cenas gada laikā samazinājās par 0,4%

09.12.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada novembrī, salīdzinot ar 2012.gada novembri1, samazinājās par 0,4. Precēm cenas samazinājās par 1,0%, bet pakalpojumiem pieauga par 1,0%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 0,1%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI  pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2013.gada novembrī, salīdzinot ar 2012.gada novembri, bija degvielas un pārtikas preču cenu pazeminājumam, kā arī pakalpojumu cenu nelielam pieaugumam.

Pārtikas produktu cenas galvenokārt akciju ietekmē gada laikā samazinājās par 0,9%. Salīdzinoši lētāka kļuvusi tēja un kafija (-10,4%), maize un graudaugu izstrādājumi (-2,7%), augļi (-6,5%), gaļa un gaļas izstrādājumi (-1,3%), savukārt dārgāki palikuši dārzeņi un kartupeļi (+5,4%), piens, siers un olas (+1,5%).

Degvielas cenas samazinājās par 4,2%.

Mājokļa grupā cenu līmeni ietekmēja zemāki tarifi siltumenerģijai (-6,5%) un gāzei (-5,1%). Cenas pieauga mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem par 7,6% un cietajam kurināmajam – par 7,1%.

Sakaru pakalpojumi gada laikā kļuva par 2,2% lētāki, ko ietekmēja mobilo telekomunikāciju un interneta pakalpojumu cenu samazinājums.

Par 5,0% cenas pieauga frizieru un citiem personīgās aprūpes pakalpojumiem. Dārgāki kļuva ēdināšanas pakalpojumi (+1,5%) un viesnīcu pakalpojumi (+4,2%).

Novembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas samazinājās par 0,5%. Precēm vidējais cenu līmenis pazeminājās par 0,5%, bet pakalpojumiem par 0,3%.

Lielākā ietekme bija cenu kritumam pārtikai, alkoholam un tabakai, transporta precēm un pakalpojumiem, kā arī apģērbam un apaviem.

Akciju ietekmē pārtikas cenu vidējais līmenis pazeminājās par 0,8%. Maizei cenas kritās par 2,9%, tējai un kafijai – par 3,6%, gaļai un gaļas izstrādājumiem – par 0,6%, olām – par 5,4%. Cenas pieauga eļļai un taukiem par 0,6%, savukārt dārzeņi sezonālu faktoru ietekmē kļuva dārgāki par 2,1% un kartupeļi – par 5,0%. Sākoties akcijām, alum cenas samazinājās par 4,3%.

Degvielas cenas samazinājās vidēji par 0,7%. Par 0,9% cenas samazinājās 95.markas benzīnam un dīzeļdegvielai, savukārt auto gāzei cenas pieauga par 3,9%.

Apaviem rudens - ziemas sezonas akciju ietekmē cenas pazeminājās par 2,2%.

Pārējās patēriņa grupās neliels cenu kāpums bija īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm (+2,6%), cietajam kurināmajam (+0,8%), mājokļa remonta un uzturēšanas (+1,9%), frizieru (+0,3%) un viesnīcu pakalpojumiem (+1,4%). Savukārt cenas samazinājās kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem (-6,7%).

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada novembrī, salīdzinot ar:

2012.g.

novembri

2012.g. decembri

2013.g. oktobri

Kopā

-0.4

-0.5

-0.5

Pārtika

-0.9

-1.4

-0.8

Alkohols, tabaka

0.0

0.2

-1.3

Apģērbs, apavi

0.4

1.9

-0.9

Mājoklis

-0.5

-0.5

0.1

Mājokļa iekārta

1.3

1.8

0.5

Veselība

1.0

1.0

-0.4

Transports

-2.3

-2.7

-0.5

Sakari

-2.2

-2.2

0.0

Atpūta, kultūra

-0.5

-0.6

-0.4

Izglītība

0.2

0.2

0.1

Viesnīcas, restorāni

1.6

1.5

0.1

Pārējie

2.3

2.7

-0.6

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.04

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces

+0.03

Mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi

+0.01

Apavi

-0.04

Piens, siers, olas

-0.05

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

-0.05

Maize un graudaugu izstrādājumi

-0.07

Alus

-0.08

12 mēnešu laikā

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.13

Dārzeņi, kartupeļi

+0.10

Kafejnīcu un restorānu pakalpojumi

+0.09

Cietais kurināmais

+0.08

Tēja, kafija

-0.12

Alus

-0.15

Degviela

-0.26

Siltumenerģija

-0.29

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada decembrī tiks paziņota 2014.gada 13. janvārī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Dāvis Liberts
Tālr. 67366867

 

1 Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2 Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.