Patēriņa cenas gada laikā samazinājās par 0,2%

09.09.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada augustā, salīdzinot ar 2012.gada augustu1), samazinājās par 0,2%. Precēm cenas samazinājās par 0,3%, bet pakalpojumiem cenas palika nemainīgas. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 0,6%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI  pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots:Centrālā statistikas pārvalde

Datu avots:Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2013.gada augustā, salīdzinot ar 2012.gada augustu, bija cenu kāpumam pārtikai, alkoholam un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam transporta precēm un pakalpojumiem, sakaru pakalpojumiem un ar mājokļa uzturēšanu saistītajām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas grupā cenas pieauga kartupeļiem (+18,6%), augļiem (+5,6%), pienam un piena produktiem (+3,1%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams olām (-13,0%), cukuram (-6,0%), tējai un kafijai (‑6,5%).

Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 4,1%, bet tabakas izstrādājumiem – par 3,6%.

Transporta grupā gada laikā cenas samazinājās degvielai (-3,3%) un automašīnām (-3,2%).

Sakaru pakalpojumi gada laikā kļuva par 6,8% lētāki, ko ietekmēja mobilo telekomunikāciju un interneta pieslēguma cenu samazinājums. Par 1,4% kritās mājokļa uzturēšanas cenas, samazinoties tarifiem siltumenerģijai par 7,4% un dabasgāzei – par 5,1%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais sadārdzinājums bija personīgās aprūpes precēm un medikamentiem, kāpušas arī cenas kafejnīcās un restorānos. Lētāki kļuva apavi, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtas.

Augustā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas samazinājās par 0,8%. Precēm cenas samazinājās par 1,1%, bet pakalpojumiem par 0,1%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija sezonālam cenu kritumam pārtikai. Cenas nedaudz pazeminājās apģērbam un apaviem, kā arī alkoholam un tabakas izstrādājumiem.

Sezonālu faktoru ietekmē dārzeņiem un kartupeļiem cenas samazinājās vidēji par 27,9%. Cenas samazinājās svaigai gaļai (-1,4%), cukuram (-1,1%), zivīm un zivju izstrādājumiem (-1,5%). Salīdzinot ar jūliju, cenas pieauga olām (+6,0%), maizei (+3,7%), kā arī eļļai un taukiem (+2,0%).

Turpinoties sezonas preču izpārdošanai, apavu cenas samazinājās par 3,6%.

Sākoties akcijām, augustā cenas samazinājās stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem par 2,3% un alum – par 1,4%.

Cenas palielinājās degvielai (+0,9%), auto transportam (+1,7%) un pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem (+2,1%).

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija vērojams personīgās aprūpes precēm un interneta pakalpojumiem, savukārt cenas pieauga medikamentiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada augustā, salīdzinot ar:

2012.gada augustu

2012.gada decembri

2013.gada jūliju

Kopā

-0,2

-0,6

-0,8

Pārtika

1,3

-1,0

-2,7

Alkohols, tabaka

3,8

2,0

-0,7

Apģērbs, apavi

-0,2

-5,8

-1,0

Mājoklis

-1,4

-1,3

0,1

Mājokļa iekārta

0,9

1,0

-0,3

Veselība

0,8

1,2

0,3

Transports

-2,8

-1,1

0,4

Sakari

-6,8

-1,7

-1,2

Atpūta, kultūra

-0,6

0,2

-0,1

Izglītība

-0,9

0,0

0,1

Viesnīcas, restorāni

0,8

0,7

-0,5

Pārējie

1,5

1,5

-0,8

 

Mēneša laikā

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0,07

Degviela

+0,05

Automašīnu iegāde

+0,03

Alus

-0,03

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0,05

Stiprie alkoholiskie dzērieni

-0,05

Apavi

-0,06

Dārzeņi, kartupeļi

-0,73

 

12 mēnešu laikā

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0,12

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0,11

Tabakas izstrādājumi

+0,10

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0,09

Gāze

-0,08

Degviela

-0,21

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0,26

Siltumenerģija

-0,34

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada septembrī tiks paziņota 8.oktobrī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.