Patēriņa cenas gada laikā palielinājās par 0,4%

11.02.2014

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2014.gada janvārī, salīdzinot ar 2013.gada janvāri 1), palielinājās par 0,4%. Precēm cenas samazinājās par 0,3%, bet pakalpojumiem pieauga par 2,3%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem 2), ir saglabājies nemainīgs.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2013. un 2014.gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni šajā janvārī, salīdzinot ar pagājušo janvāri, bija cenu kāpumam personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas produktu cenas 12 mēnešu laikā pieauga par 0,1%. Visvairāk cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+11,0%), pienam un piena produktiem (+5,3%), sieram (+3,6%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (+0,5%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams tējai un kafijai (-12,1%), olām (-18,2%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (-2,4%), kā arī augļiem (-4,7%).

Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 1,5%, bet tabakas izstrādājumu – par 2,1%.

Transporta grupā cenas samazinājās galvenokārt degvielai (-4,0%), kā arī rezerves daļām un piederumiem (-3,3%).

Atpūtas un kultūras grupā cenas pieauga vidēji par 1,5%, ko ietekmēja cenu pieaugums kultūras pakalpojumiem par 3,0%, kā arī atpūtas un sporta pakalpojumiem – par 3,8%. Savukārt lētākas kļuva TV, audio, video iekārtas – par  5,9%.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu cenas 12 mēnešu laikā pieauga par 3,7% – kafejnīcās un restorānos cenām palielinoties par 5,4%, ēdnīcās – par 1,5%, savukārt izmitināšanas pakalpojumu cenām pieaugot par 3,4%.

Personīgās aprūpes preču un pakalpojumu cenas pieauga par 3,2%. Frizētavu pakalpojumiem cenas pieauga par 6,6%, juvelierizstrādājumi sadārdzinājās par 9,4% un finanšu pakalpojumu cenas kāpa par 6,6%. Cenu izmaiņas grupā ietekmēja arī dažādu akciju noslēgumi un cenu noapaļošana eiro. 

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais sadārdzinājums bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem, cietajam kurināmajam, apģērbiem un īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm. Savukārt lētāki kļuvuši telekomunikāciju pakalpojumi.

2014.gada janvārī, salīdzinot ar 2013.gada decembri, patēriņa cenas palielinājās par 0,6%: precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,5%, bet pakalpojumiem par 1,1%.

Šā gada janvāris bija pirmais mēnesis, kad iedzīvotāji pirkumus veica eiro, un arī cenu reģistrēšanā faktiskās cenas latos nomainīja eiro. Salīdzinot  ar cenu pārmaiņu tendencēm, kādas bija raksturīgas janvāra mēnesim iepriekšējos gados, šogad pakalpojumu cenu kāpums pārsniedza preču cenu pieaugumu vairāk nekā divas reizes.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2014.gada janvārī, salīdzinot ar:

2013.gada

janvāri

2013.gada decembri

Kopā

0,4

0,6

Pārtika

0,1

1,7

Alkohols, tabaka

1,7

1,5

Apģērbs, apavi

0,5

-6,5

Mājoklis

0,1

0,9

Mājokļa iekārta

0,9

1,5

Veselība

1,3

0,5

Transports

-1,8

0,2

Sakari

-2,5

-0,5

Atpūta, kultūra

1,5

1,3

Izglītība

-0,1

-0,1

Viesnīcas, restorāni

3,7

1,5

Pārējie

3,2

1,6

 

 

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.32

Alus

+0.11

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.09

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.06

Personīgās aprūpes preces

+0.06

Stiprie alkoholiskie dzērieni

-0.04

Apavi

-0.15

Apģērbi

-0.22

 

12 mēnešu laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.23

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.16

Piens un piena produkti

+0.15

Kafejnīcu un restorānu pakalpojumi

+0.12

Olas

-0.11

Tēja, kafija

-0.14

Degviela

-0.25

Siltumenerģija

-0.33

 
Lielākā ietekme uz patēriņa cenu līmeni mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikai par 1,7% un ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem par 0,9%, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem par 6,5%.

Pārtikas grupā janvārī cenas visvairāk pieauga dārzeņiem un kartupeļiem, cukuram, augļiem, gaļai, sieram un zivīm. Savukārt cenu kritums bija vērojams maizei, olām, eļļām un taukiem, tējai un kafijai.

Būtiskākā ietekme ar mājokļa uzturēšanu saistīto preču un pakalpojumu grupā bija cenu pieaugumam mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem un ar mājokļa remontu saistītām precēm un pakalpojumiem. Dabas gāzes tarifi samazinājās par 1,4%.

Ziemas sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē janvārī cenas turpināja samazināties apģērbam un apaviem.  Apaviem cenas samazinājās par 8,7% un apģērbam – par 6,2%.

Transporta grupā cenas cēlušās transportlīdzekļu apkopes un remonta pakalpojumiem (+1,6%). Būtisks cenu kritums bija pasažieru transporta pakalpojumiem (-0,9%), ko galvenokārt noteica cenu samazinājums Rīgas sabiedriskajā transportā. Janvārī vidējās benzīna cenas samazinājās par 0,3%, dīzeļdegvielas – par 0,3%, bet autogāzes cenas paaugstinājās par 4,4%.

Pārējās patēriņa grupās cenu kāpums bija vērojams grāmatām, alkoholiskajiem dzērieniem, īslaicīgās lietošanas mājsaimniecības precēm, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās velosipēdiem, mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem, juvelierizstrādājumiem un pulksteņiem.

Janvārī ir pārskatīts un aktualizēts patēriņa cenu indeksa (PCI) grozs. 2014.gadā indeksa aprēķinos lietotie svari atspoguļo mājsaimniecību izdevumu struktūru 2013.gadā. PCI aprēķiniem 2014.gadā katru mēnesi ap 2000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās visā valstī tiek reģistrētas ap 20 000 cenas 518 precēm un pakalpojumiem.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2014.gada februārī tiks paziņota 10.martā. Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644

 

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.