Patēriņa cenas gada laikā palielinājās par 0,3%

08.08.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada jūlijā, salīdzinot ar 2012.gada jūliju1), palielinājās par 0,3%. Precēm cenas pieauga par 0,4%, bet pakalpojumiem par 0,1%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 0,8%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2013.gada jūlijā, salīdzinot ar 2012.gada jūliju, bija cenu kāpumam pārtikai, alkoholam un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam sakaru pakalpojumiem un ar mājokļa uzturēšanu saistītajiem izdevumiem.

Pārtikas grupā cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+19,1%), svaigai gaļai (+4,8%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+4,1%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams olām (-16,4%), tējai un kafijai (‑7,1%).

Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 3,1%, bet tabakas izstrādājumi – par 3,5%.

Sakaru pakalpojumi gada laikā kļuva par 5,7% lētāki, ko ietekmēja galvenokārt mobilo telekomunikāciju un interneta pieslēguma cenu samazinājums.

Gada laikā nedaudz samazinājās mājokļa uzturēšanas cenas, ko galvenokārt ietekmēja tarifu kritums siltumenerģijai par 7,1% un dabasgāzei – par 6,5%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija medikamentiem, degvielai un personīgās aprūpes precēm. Lētāki kļuva apavi, automašīnu iegāde, automašīnu rezerves daļas un piederumi.

Jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas samazinājās par 0,3%. Precēm cenas samazinājās par 0,7%, bet pakalpojumiem palielinājās par 0,6%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kritumam apģērbiem un apaviem, pārtikai, kā arī cenu kāpumam transportlīdzekļiem un ar tiem saistītajām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakai.

Turpinoties vasaras sezonas izpārdošanām, apģērbiem cenas samazinājās par 6,4% un apaviem – par 8,5%.

Sezonālu faktoru ietekmē dārzeņu cenas samazinājās vidēji par 14,3%. Lētāka kļuva maize un graudaugu izstrādājumi (-1,2%), kā arī tēja un kafija (-2,9%). Salīdzinot ar jūniju, cenas pieauga kartupeļiem (+18,9%), pienam un piena produktiem (+1,2%) un svaigai gaļai (+0,6%).

Cenas palielinājās degvielai (+1,4%), pasažieru jūras transporta pakalpojumiem (+14,9%) un pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem (+2,5%).

Noslēdzoties akcijām, jūlijā cenas palielinājās alum par 5,7% un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem – par 1,1%.

Mainoties dabasgāzes tarifiem, kas tiek pārskatīti divreiz gadā – 1.janvārī un 1.jūlijā, cenas samazinājās siltumenerģijai un dabas gāzei. Savukārt cenas palielinājās sanatoriju, tūrisma un viesnīcu pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada jūlijā, salīdzinot ar:

2012.g. jūliju

2012.g. decembri

2013.g. jūniju

Kopā

0.3

0.2

-0.3

Pārtika

2.5

1.7

-1.0

Alkohols, tabaka

3.2

2.7

1.4

Apģērbs, apavi

-2.1

-4.8

-6.7

Mājoklis

-1.2

-1.3

-0.4

Mājokļa iekārta

0.3

1.3

0.8

Veselība

1.4

0.9

0.3

Transports

-1.2

-1.4

1.1

Sakari

-5.7

-0.6

0.4

Atpūta, kultūra

-0.6

0.3

0.0

Izglītība

-1.1

-0.1

0.1

Viesnīcas, restorāni

1.2

1.2

0.9

Pārējie

2.6

2.3

0.9

 

 

Mēneša laikā

Alus

+0.11

Degviela

+0.08

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces

+0.03

Maize un graudaugu izstrādājumi

-0.05

Siltumenerģija

-0.07

Apavi

-0.15

Apģērbi

-0.23

Dārzeņi

-0.28

 

12 mēnešu laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.42

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.16

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.12

Tabakas izstrādājumi

+0.10

Automašīnu iegāde

-0.12

Apavi

-0.13

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.22

Siltumenerģija

-0.33

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada augustā tiks paziņota 9. septembrī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.