Patēriņa cenas gada laikā palielinājās par 0,2%

08.07.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada jūnijā, salīdzinot ar 2012.gada jūniju1, palielinājās par 0,2%. Precēm cenas pieauga par 0,4%, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,4%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 0,9%.

 

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos
(% punkti)

 

 

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2013.gada jūnijā, salīdzinot ar 2012.gada jūniju, bija cenu kāpumam pārtikai, kā arī cenu kritumam transporta precēm, pakalpojumiem un sakaru pakalpojumiem.

Pārtikas grupā cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+17,7%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (+2,1%), svaigai gaļai (+2,3%), cepumiem un konditorejas izstrādājumiem (+5,0%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams olām (‑12,3%), tējai, kafijai (‑1,5%) un cukuram (-1,7%).

Degvielai gada laikā cenas samazinājās par 2,4%, bet automašīnām – par 6,3%.

Telekomunikāciju pakalpojumi kļuva par 7,4% lētāki, galvenokārt mobilo telekomunikāciju un interneta pieslēguma pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu kāpumi bija vērojami tabakas izstrādājumiem, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem. Lētāki kļuva apavi, kā arī audio, video, foto un datu apstrādes iekārtas.

Jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas pieauga par 0,2%. Precēm cenas pieauga par 0,2% un pakalpojumiem – par 0,3%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikai, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakai.

Sezonālu faktoru ietekmē dārzeņu un kartupeļu cenas pieauga vidēji par 8,7%. Sadārdzinājās arī piens un piena produkti (+2,2%), maize (+2,0%), augļi (+1,6%), savukārt lētākas kļuva olas (-7,2%), desas un žāvējumi (-1,1%), eļļa un tauki (-0,9%), cukurs (-0,4%).

Akciju ietekmē cenas alum samazinājās par 5,3%, bet stiprajiem dzērieniem – par 0,2%.

Sākoties vasaras sezonas izpārdošanām apģērbiem, cenas samazinājās par 0,8% un apaviem – par 5,1%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu kāpumi bija vērojami personīgās aprūpes precēm, tūrisma pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada jūnijā, salīdzinot ar:

2012.g. jūniju

2012.g. decembri

2013.g. maiju

Kopā

0.2

0.5

0.2

Pārtika

2.6

2.8

1.4

Alkohols, tabaka

1.8

1.3

-1.0

Apģērbs, apavi

-0.9

2.0

-2.1

Mājoklis

0.5

-0.9

0.0

Mājokļa iekārta

-0.6

0.5

-0.4

Veselība

1.1

0.7

0.0

Transports

-3.0

-2.5

0.1

Sakari

-7.3

-1.0

-0.6

Atpūta, kultūra

-0.7

0.3

0.8

Izglītība

-1.1

-0.1

-0.1

Viesnīcas, restorāni

0.5

0.3

0.1

Pārējie

1.0

1.4

0.9

 

 

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.22

Piens un piena produkti

+0.06

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.06

Personīgās aprūpes preces

+0.04

Tūrisma pakalpojumi

+0.04

Olas

-0.04

Apavi

-0.10

Alus

-0.11

 

12 mēnešu laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.42

Tabakas izstrādājumi

+0.12

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.11

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.08

Svaiga gaļa

+0.07

Automašīnu iegāde

-0.13

Degviela

-0.15

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.29

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada jūlijā tiks paziņota 8.augustā.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Oskars Alksnis
Tālr. 67366865
 

 

1 Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2 Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.