Patēriņa cenas 2013.gada februārī samazinājās par 0,1%

08.03.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada februārī, salīdzinot ar 2012.gada februāri1), palielinājās par 0,3%. Precēm cenas pieauga par 0,4%, bet pakalpojumiem – par 0,2%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 1,8%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2012. un 2013. gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI pēdējos 12 mēnešos,
(% punkti)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2013.gada februārī, salīdzinot ar 2012.gada februāri, bija cenu kāpumam pārtikai, ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam sakaru pakalpojumiem.

Pārtikas grupā cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+5,2%), olām (+26,3%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (+2,1%), svaigai gaļai (+2,5%), augļiem (+3,8%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams sieram (-2,8%), cukuram (‑3,7%), tējai un kafijai (‑1,1%).

Mājokļa grupā cenu kāpums bija vērojams mājokļa īres maksai par 8,0%, citiem mājokļa uzturēšanas pakalpojumiem – par 3,7%, siltumenerģijai – par 0,5%.

Telekomunikāciju ierīcēm cenas samazinājās par 11,3% un telekomunikāciju pakalpojumiem – par 6,6%.

2013.gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas samazinājās par 0,1%. Precēm vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,2%, bet pakalpojumiem pieauga par 0,1%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām februārī bija cenu kritumam ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai,kā arī cenu kāpumam transportam.

Mājokļa grupā cenas samazinājās siltumenerģijai par 3,1%, materiāliem mājokļa uzturēšanai un remontam – par 0,7%, savukārt cenas pieauga mājokļa īres maksai par 0,8%.

Pārtikas grupā cenas samazinājās svaigai gaļai (-2,4%), īpaši putnu gaļai, olām (-2,5%), tējai un kafijai (‑1,2%), pienam un piena produktiem (-0,4%). Savukārt cenu kāpums bija vērojams dārzeņiem un kartupeļiem (+1,3%), maizei (+1,1%), desām un žāvējumiem (+0,5%).

Transporta grupā vidēji par 1,6% sadārdzinājās degviela, tai skaitā benzīns – par 2,2%, dīzeļdegviela – par 1,0%, bet auto gāze kļuva lētāka par 2,0%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu kritumi bija vērojami personīgās aprūpes precēm (‑2,6%), apaviem (‑2,0%), īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm (-2,4%). Cenas pieauga farmaceitiskajiem produktiem (+1,2%) un tabakas izstrādājumiem (+0,8%).

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada februārī, salīdzinot ar:

2012.g. februāri

2012.g. decembri

2013.g. janvāri

Kopā

0.3

-0.3

-0.1

Pārtika

1.8

0.6

-0.3

Alkohols, tabaka

0.7

0.7

0.5

Apģērbs, apavi

-1.0

-7.8

-0.6

Mājoklis

0.9

-1.0

-0.8

Mājokļa iekārta

-2.2

0.2

-0.6

Veselība

2.1

1.0

0.6

Transports

-0.8

0.5

0.5

Sakari

-6.7

-0.2

0.0

Atpūta, kultūra

0.1

0.3

0.7

Izglītība

-1.1

-0.1

-0.2

Viesnīcas, restorāni

0.6

-0.8

0.0

Pārējie

1.5

0.1

-1.0

 

 

Mēneša laikā

 

Degviela

+0.10

Farmaceitiskie produkti

+0.04

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

+0.04

Dārzeņi, kartupeļi

+0.03

Apavi

-0.03

Personīgās aprūpes preces

-0.05

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.06

Siltumenerģija

-0.14

 

 

12 mēnešu laikā

 

Piens, siers, olas

+0.12

Farmaceitiskie produkti

+0.11

Dārzeņi, kartupeļi

+0.11

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.09

Īres maksa

+0.08

Alus

-0.08

Autotransports

-0.13

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.25

 

 

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada martā tiks paziņota š.g. 9. aprīlī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni; izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai.