Patēriņa cenas 2012.gadā pieaugušas par 1.6%

09.01.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2012.gadā1) palielinājās par 1,6%, tai skaitā precēm cenas pieauga par 2,0%, bet pakalpojumiem – par 0,5%. 2011.gadā patēriņa cenas palielinājās par 4,0%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2012.gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI 2012. gadā
(% punkti)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2012.gadā bija cenu kāpumam ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai, transportam, kā arī cenu kritumam sakaru pakalpojumiem.

Mājokļa grupā cenas pieauga vidēji par 5,6%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums siltumenerģijai – par 14,6%, dabas gāzei – par 17,3%. Dārgāki kļuva arī atkritumu savākšanas pakalpojumi par 3,9%, mājokļa īres maksa – par 9,6%, savukārt elektroenerģija kļuva lētāka par 0,8%.

Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 3,1%. Visvairāk cenas pieauga dārzeņiem un kartupeļiem (+15,4%), augļiem (+12,3%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (+2,7%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (+1,8%), pienam, sieram un olām (+1,5%). Cenu kritums gada laikā bija vērojams tējai un kafijai (-2,8%).

Cenu kāpumu transporta grupā visbūtiskāk ietekmēja degvielas sadārdzināšanās par 4,5%, tai skaitā benzīnam – par 6,4%, bet dīzeļdegvielai – par 2,1%. Pasažieru transporta pakalpojumu cenas pieauga par 2,5%, ko noteica sauszemes transporta pakalpojumu un aviobiļešu sadārdzināšanās. Autotransporta iegāde gada laikā kļuva par 6,9% lētāka.

Sakaru pakalpojumu cenas ietekmēja maksas samazināšanās mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem par 9,3%, kā arī interneta izmantošanas pakalpojumiem par 6,8%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami ēdināšanas pakalpojumiem, atpūtas un kultūras pakalpojumiem, kā arī personīgās aprūpes precēm. Lētākas kļuva TV, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtas un datu ieraksta līdzekļi.

Administratīvi uzraugāmo un regulējamo preču un pakalpojumu cenas 2012.gadā pieauga par 5,8%, bet neregulējamo – par 0,8%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem 2), ir palielinājies par 2,3%. 2011.gadā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 4,4%.

Patēriņa cenu indekss un cenu pārmaiņas 2012.gada mēnešos

 

   Cenu indekss

2005=100

Cenu pārmaiņas (procentos):

pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem

pret 2011.g. decembri

pret iepriekšējo mēnesi
I146.93.64.40.80.8
II147.13.44.31.00.1
III148.03.34.21.60.6
IV148.92.84.12.20.6
V148.62.23.82.0-0.2
VI148.51.93.62.0-0.1
VII147.81.73.41.5-0.5
VIII147.41.73.11.2-0.3
IX148.11.82.91.60.5
X148.11.62.71.60.0
XI147.91.62.51.6-0.1
XII148.01.62.31.60.0

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas nemainījās (precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,1%, bet pakalpojumiem – nemainījās). 2011.gada decembrī, salīdzinot ar 2011.gada novembri, patēriņa cenas arī nemainījās.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikai un transporta precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam apaviem.

Pārtikas grupā cenas visvairāk pieauga maizei un graudaugu izstrādājumiem (+0,3%), dārzeņiem un kartupeļiem (+9,5%), olām (+2,0%), eļļai un taukiem (+0,8%), tējai un kafijai (+0,9%). Savukārt cenu kritums bija vērojams gaļai un gaļas izstrādājumiem (-0,8%), zivīm un zivju izstrādājumiem (‑0,9%), pienam un piena produktiem (-1,1%), sieram (-0,5%), sulām un atspirdzinošajiem dzērieniem (-2,0%).

Būtiskākā ietekme transporta grupā bija degvielas cenu kāpumam par 0,7%, ko veidoja cenu kāpums benzīnam par 1,5%, cenu kritums dīzeļdegvielai un auto gāzei attiecīgi par 0,4% un 2,0%.

Sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 5,3%, apģērbu piederumiem – par 0,4%, bet apģērbiem cenas pieauga vidēji par 0,4%.

Akciju ietekmē lētāki kļuva alkoholiskie dzērieni (-0,4%), īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces (‑1,6%), kā arī personīgās aprūpes preces (-0,8%).

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Grupas

2012.gada decembrī salīdzinot ar:

2011.g. decembri

2012.g. novembri

Kopā

1.6

0.0

Pārtika

3.1

0.5

Alkohols, tabaka

-0.2

-0.2

Apģērbs, apavi

-2.0

-1.5

Mājoklis

5.6

0.0

Mājokļa iekārta

-1.2

-0.5

Veselība

0.6

0.0

Transports

1.0

0.3

Sakari

-6.9

0.0

Atpūta, kultūra

0.3

0.1

Izglītība

-0.6

0.0

Viesnīcas, restorāni

1.5

0.1

Pārējie

2.0

-0.3

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas
ietekmēja visvairāk,
% punkti

Mēneša laikā

 

Dārzeņi un kartupeļi

+0.18

Degviela

+0.04

Siltumenerģija

+0.02

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.01

Alus

-0.02

Piens, siers, olas

-0.03

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.05

Apavi

-0.09

Gada laikā

 

Siltumenerģija

+0.67

Dārzeņi, kartupeļi

+0.28

Degviela

+0.27

Augļi

+0.17

Gāze

+0.17

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.16

Autotransports

-0.17

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.27

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada janvārī tiks paziņota š.g. 8.februārī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņacenas

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

 

1) 2012.gada decembrī, salīdzinot ar 2011.gada decembri (gada inflācija)
2) Vidēji 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gada vidējo līmeni (gada vidējā inflācija); izmanto Māstrihtas inflācijas kritērija noteikšanai