Patēriņa cenas 2012.gada oktobrī nemainījās

08.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2012.gada oktobrī, salīdzinot ar 2012.gada septembri, nemainījās. Precēm cenas pieauga par 0,2%, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,6%. 2011.gada oktobrī, salīdzinot ar 2011.gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,2%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2012.gada oktobrī, salīdzinot ar 2012.gada septembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām oktobrī bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu kritumam transportam, sakariem, alkoholiskajiem dzērieniem.

Pārtikai cenu pieaugumu visvairāk veicināja sezonāls dārzeņu sadārdzinājums par 26,7%. Noslēdzoties akcijām, gaļai un gaļas izstrādājumiem cenas pieauga par 0,7%, pienam un piena produktiem – par 0,5%, tējai un kafijai – par 2,1%, sulām un atspirdzinošajiem dzērieniem – par 4,2%. Savukārt kartupeļi kļuva lētāki par 9,4%, maize un graudaugu izstrādājumi par 0,7%, olas – par 2,2%.

Alkoholiskajiem dzērieniem, akciju iespaidā, cenas samazinājās par 1,4%, tai skaitā stiprie alkoholiskie dzērieni kļuva lētāki par 1,4%, vīns par 1,8% un alus par 1,2%.

Apģērbam un apaviem cenu kāpumu ietekmēja jaunās sezonas kolekciju tirdzniecība, kā rezultātā apavi sadārdzinājās par 3,8%, bet apģērbs – par 1,5%.

Degvielas cenas samazinājās vidēji par 2,3%, tai skaitā 95. markas benzīnam – par 3,1%, dīzeļdegvielai – par 1,1%.

Telekomunikāciju pakalpojumiem vidējais cenu līmenis samazinājās par 3,8%, ko noteica cenu kritums mobilo telekomunikāciju un interneta pieslēguma pakalpojumiem.

Cenu kritums bija vērojams autotransportam, tūrisma pakalpojumiem, biļetēm braucienam ar prāmi, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtām, kā arī personīgās aprūpes precēm.

Šā gada oktobrī vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri1), bija par 1,6% augstāks. Precēm cenas pieauga par 1,8%, bet pakalpojumiem par 1,0%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 2,7%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2012.gada oktobrī, salīdzinot ar:

2011.g. oktobri

2011.g. decembri

2012.g. septembri

Kopā

1.6

1.6

0.0

Pārtika

2.3

1.8

1.2

Alkohols, tabaka

0.6

-1.3

-0.6

Apģērbi, apavi

-3.2

-0.4

2.4

Mājoklis

5.7

5.9

0.0

Mājokļa iekārta

-2.0

-1.1

0.1

Veselība

0.8

0.5

-0.1

Transports

2.2

2.5

-1.4

Sakari

-5.6

-5.5

-3.7

Atpūta, kultūra

0.6

0.4

-0.6

Izglītība

-0.9

-0.6

0.1

Viesnīcas, restorāni

2.2

1.3

0.0

Pārējie

1.0

2.7

0.0

 

 

Mēneša laikā

 

Dārzeņi, kartupeļi

+0.23

Apavi

+0.06

Bezalkoholiskie dzērieni

+0.05

Apģērbs

+0.05

Autotransports

-0.05

Alkoholiskie dzērieni

-0.05

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.15

Degviela

-0.15

 

12 mēnešu laikā

 

Siltumenerģija

+0.69

Degviela

+0.41

Dārzeņi, kartupeļi

+0.20

Augļi

+0.18

Gāze

+0.17

Apģērbs

-0.11

Autotransports

-0.17

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.21

 

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2012.gada novembrī tiks paziņota 2012.gada 10. decembrī.

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.