Patēriņa cenas 2012.gada novembrī samazinājās par 0,1%

10.12.2012

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2012.gada novembrī, salīdzinot ar 2012.gada oktobri, samazinājās par 0,1%. Vidējais preču cenu līmenis mēneša laikā nemainījās, bet pakalpojumiem cenas samazinājās  par 0,3%. 2011.gada novembrī, salīdzinot ar 2011.gada oktobri, vidējais patēriņa cenu līmenis nemainījās.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2012.gada novembrī, salīdzinot ar 2012.gada oktobri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām novembrī bija cenu kritumam transportam, sakaru pakalpojumiem, atpūtas un kultūras precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu kāpumam pārtikai, bezalkoholiskajiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

Transporta preču un pakalpojumu grupā lielākā ietekme bija degvielas cenu samazinājumam vidēji par 3,7%, tajā skaitā 95. markas benzīnam – par 5,3%, dīzeļdegvielai – par 1,2%, bet auto gāzei – par 1,7%.

Cenu pārmaiņas sakaru pakalpojumiem ietekmēja maksas samazināšanās mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem – par 2,1%, kā arī interneta izmantošanas pakalpojumiem – par 1,4%.

Cenu samazinājumu atpūtas un kultūras precēm un pakalpojumiem galvenokārt noteica lētāki tūrisma pakalpojumi (-3,1%). Atlaižu ietekmē cenas pazeminājās arī televīzijas, audio un video tehnikai un datortehnikai.

Apaviem cenas kritās par 0,8%, bet apģērbiem pieauga vidēji par 0,3%.

No pārtikas precēm lielākā ietekme uz kopējā cenu līmeņa pieaugumu bija gaļai un gaļas izstrādājumiem (+1,7%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (+2,2%), sulām un atspirdzinošajiem dzērieniem (+1,8%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+1,0%), olām (+3,0%). 

Savukārt cenas visvairāk kritušās dārzeņiem un kartupeļiem (-1,8%), tējai un kafijai (-1,5%).

Noslēdzoties akcijām, alkoholiskajiem dzērieniem cenas palielinājās par 2,3%, tajā skaitā stiprie alkoholiskie dzērieni kļuva dārgāki par 0,7%, vīns – par 0,5% un alus – par 4,5%.

Šā gada novembrī vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri1  )  , bija par 1,6% augstāks. Precēm cenas pieauga par 1,9%, bet pakalpojumiem – par 0,8%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 2,5%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2012.gada novembrī, salīdzinot ar:

2011.g. novembri

2011.g.

decembri

2012.g.

oktobri

Kopā

1.6

1.6

-0.1

Pārtika

3.1

2.6

0.8

Alkohols, tabaka

1.0

0.0

1.3

Apģērbi, apavi

-2.0

-0.5

-0.1

Mājoklis

5.6

5.6

-0.2

Mājokļa iekārta

-1.1

-0.7

0.5

Veselība

1.2

0.7

0.2

Transports

0.2

0.6

-1.8

Sakari

-6.9

-6.9

-1.4

Atpūta, kultūra

0.1

0.2

-0.3

Izglītība

-0.6

-0.6

0.0

Viesnīcas, restorāni

1.6

1.4

0.1

Pārējie

1.4

2.3

-0.3

 

 

Mēneša laikā

 

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.10

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.09

Alkoholiskie dzērieni

+0.09

Piens, siers, olas

+0.03

Dārzeņi, kartupeļi

-0.04

Siltumenerģija

-0.05

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.05

Degviela

-0.24

 

12 mēnešu laikā

 

Siltumenerģija

+0.65

Piens, siers, olas

+0.22

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.19

Gāze

+0.17

Augļi

+0.16

Degviela

+0.15

Autotransports

-0.18

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.27

 

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2012.gada decembrī tiks paziņota 2013.gada 9. janvārī.

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

 

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.