Patēriņa cenas 2012.gada martā palielinājās par 0,6%

11.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2012.gada martā, salīdzinot ar 2012.gada februāri, palielinājās par 0,6%. Precēm cenas pieauga par 0,7%, bet pakalpojumiem – par 0,2%. 2011.gada martā, salīdzinot ar 2011.gada februāri, vidējais patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,7%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2012.gada martā, salīdzinot ar 2012.gada februāri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām martā bija cenu kāpumam apģērbiem un apaviem, pārtikai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem un veselībai.

Pārtikas grupā lielākā ietekme uz cenu kāpumu bija sezonālam dārzeņu sadārdzinājumam (+9,7%). Dārgākas kļuva olas (+8,9%), piens un piena produkti (+1,6%). Savukārt akciju iespaidā cenas samazinājās gaļai (-1,1%), labības produktiem (-0,7%), cepumiem un konditorejas izstrādājumiem (-0,8%), kā arī tējai un kafijai (-0,6%).

Alkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 1,2%, ko ietekmēja akciju noslēgums stiprajiem dzērieniem (+3,3%).

Cenu kāpumu apģērbu un apavu grupā ietekmēja sezonas izpārdošanas noslēgums un jaunās sezonas preču nonākšana tirdzniecībā. Apģērbiem cenas palielinājās par 3,7% un apaviem – par 4,6%.

Transporta grupā vidēji par 1,9% sadārdzinājās degviela, tai skaitā benzīns – par 2,1% un dīzeļdegviela – par 1,7%.

Cenas palielinājās medikamentiem – par 0,8%, personīgās aprūpes precēm – par 2,3% un transportlīdzekļu apdrošināšanai – par 1,4%.

Cenu kritumu mājokļa iekārtu grupā galvenokārt ietekmēja akcijas sadzīves tehnikai (-0,3%) un īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm (-1,0%).

Šā gada martā vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu1), bija par 3,3% augstāks. Precēm cenas pieauga par 4,0%, bet pakalpojumiem - par 1,5%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 4,2%.

Šā gada pirmajos 3 mēnešos cenas pavisam ir pieaugušas par 1,6%. 2011.gadā cenu pieaugums attiecīgajā laikā posmā bija 2,3%.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, % Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,
% punkti
 

Grupas

Cenu pārmaiņas 2012.gada martā,

salīdzinot ar:

2011.gada martu

2011.gada decembri

2012.gada februāri

Kopā

3.3

1.6

0.6

Pārtika

2.9

2.5

0.7

Alkohols, tabaka

6.7

0.5

0.7

Apģērbi, apavi

-1.4

-5.3

3.8

Mājoklis

10.2

3.7

0.1

Mājokļa iekārta

0.1

1.1

-0.2

Veselība

-0.2

0.1

0.5

Transports

4.1

2.8

0.5

Sakari

-1.2

-0.3

0.1

Atpūta, kultūra

-0.7

0.7

0.2

Izglītība

-2.0

0.4

0.0

Viesnīcas, restorāni

2.0

0.0

-0.1

Pārējie

0.4

1.7

1.1

 
Mēneša laikā

 

Dārzeņi

+0.15

Degviela

+0.12

Apģērbi

+0.11

Piens, siers, olas

+0.08

Apavi

+0.07

Personīgās aprūpes preces

+0.05

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.04

Auto transports

-0.05

12 mēnešu laikā

 

Siltumenerģija

+0.72

Degviela

+0.58

Elektroenerģija

+0.46

Tabakas izstrādājumi

+0.31

Gāze

+0.29

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.28

Bezalkoholiskie dzērieni

+0.16

Dārzeņi

-0.16

 

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2012.gada aprīlī tiks paziņota 2012.gada 10.maijā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis
______________

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.