Patēriņa cenas 2012.gada aprīlī palielinājās par 0,6%

10.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2012.gada aprīlī, salīdzinot ar 2012.gada martu, palielinājās par 0,6%. Precēm cenas pieauga par 0,8%, bet pakalpojumiem – par 0,2%. 2011.gada aprīlī, salīdzinot ar 2011.gada martu, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 1,1%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2012.gada aprīlī,

salīdzinot ar 2012.gada martu

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām aprīlī bija cenu kāpumam degvielai, pārtikai, apģērbiem un apaviem, kā arī cenu kritumam alkoholiskajiem dzērieniem.

Pārtikas grupā nozīmīgākais cenu kāpums reģistrēts olām (+26,1%), gaļai (+1,4%), pienam un piena produktiem (+0,5%), desām un žāvējumiem (+0,6%), saldumiem (+1,2%). Savukārt lētāki kļuva dārzeņi (-8,7%), tēja un kafija (-2,8%), maize (-1,3%) un cukurs (-0,8%).

Cenu kāpumu apģērbu un apavu grupā ietekmēja sezonas izpārdošanu noslēgums un jaunās sezonas preču nonākšana tirdzniecībā. Apģērbiem cenas palielinājās par 5,8% un apaviem – par 10,6%.

Transporta grupā degvielas cenas palielinājās vidēji par 3,0%, tai skaitā 95. markas benzīns – par 5,1%, bet dīzeļdegvielas cenas samazinājās par 0,4%. Transporta pakalpojumi kļuva dārgāki vidēji par 2,7%, ko galvenokārt noteica cenu pieaugums starppilsētu maršrutu autobusu biļetēm par 9,1%, vilcieniem – par 5,7%.

Cenu samazinājumu alkoholiskajiem dzērieniem galvenokārt ietekmēja cenu kritums alum par 3,6% un stiprajiem dzērieniem – par 0,7%.

Sākoties tūrisma sezonai, dārgāki kļuva viesnīcu pakalpojumi (+4,5%).

Šā gada aprīlī vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli1, bija par 2,8% augstāks. Precēm cenas pieauga par 3,1%, bet pakalpojumiem - par 1,8%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 4,1%.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,
% punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2012.gada aprīlī, salīdzinot ar:

2011.gada aprīli

2011.gada decembri

2012.gada martu

Kopā

2.8

2.2

0.6

Pārtika

2.1

2.8

0.3

Alkohols, tabaka

5.2

-0.4

-0.9

Apģērbi, apavi

-0.7

1.4

7.1

Mājoklis

7.4

3.8

0.1

Mājokļa iekārta

-0.9

0.9

-0.2

Veselība

-0.3

0.0

-0.1

Transports

4.7

4.5

1.7

Sakari

-0.9

-0.4

-0.1

Atpūta, kultūra

-0.2

0.3

-0.3

Izglītība

-2.0

0.4

0.0

Viesnīcas, restorāni

2.1

0.5

0.5

Pārējie

1.5

2.0

0.3

Mēneša laikā

 

Degviela

+0.19

Piens, siers, olas

+0.19

Apģērbi

+0.18

Apavi

+0.17

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.05

Pasažieru sauszemes transports

+0.04

Alkoholiskie dzērieni

-0.06

Dārzeņi

-0.14

12 mēnešu laikā

 

Siltumenerģija

+0.73

Degviela

+0.64

Tabakas izstrādājumi

+0.29

Gāze

+0.29

Piens, siers, olas

+0.28

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.26

Autotransports

-0.14

Dārzeņi

-0.37

 

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2012.gada maijā tiks paziņota 2012.gada 8. jūnijā.


Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis


1Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.