Par valsts budžeta deficīta un parāda 2012.gada oktobra notifikācijas rezultātiem

19.10.2012

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2012.gada oktobra notifikācijas[1] rezultātiem, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai, vispārējās valdības sektora budžeta deficīts 2011.gadā sasniedza 488.7 milj. latu jeb 3.4 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 6028.3 milj. latu jeb 42.2 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2012.gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji [2]

                                                                        

 2008200920102011

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.latu

 Vispārējā valdība-682.4-1276.7-1040.4-488.7
    Centrālā valdība-732.2-733.0-682.0-287.5
    Pašvaldības-203.6-226.5-43.1-75.4
    Sociālās apdrošināšanas fonds253.4-317.3-315.2-125.7
Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās. milj.latu3182.34802.85694.66028.3
Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās. milj. latu16084.713070.4

12784.1

14275.3
Procentos pret IKP
Vispārējās valdības sektora deficīts (-)-4.2-9.8-8.1-3.4
Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās19.836.744.542.2

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas gada pārskata datiem, kas par 2011.gadu uzrādīja valsts konsolidētā kopbudžeta deficītu 454.8 milj. latu apmērā jeb 3.2% no IKP, atbilstoši EKS’ 95 metodoloģiskajām prasībām aprēķinātais budžeta deficīts ir par 33.9 milj. latu jeb 0.2% no IKP lielāks.

Korekciju nepieciešamība izriet no EKS’95 metodoloģiskajiem noteikumiem un vadlīnijām valdības sektora finanšu statistikas sagatavošanai. Tās noteic aprēķinos ievērot uzkrājuma (nevis naudas plūsmas) principu, no valdības sektora bilances izslēgt finanšu darījumus, kā arī neitralizēt Eiropas Savienības fondu ietekmi.

Vispārējās valdības budžeta deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem 2008.-2011.gadā, % no IKP 2             

      

2012.gada oktobra notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī Rīgas Domes dati.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2012.gada oktobra notifikācijas rezultātiem nāks klajā 22.oktobrī.

 

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
tālr.: 67366963
[1] Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.

[2] Kopsummu nesakritība izskaidrojama ar noapaļošanu.