Par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem 2011.gadā

04.12.2012

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi 2011.gada provizoriskos uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datus[1] par produkcijas vērtību, pievienoto vērtību, bruto darbības rezultātu, preču un pakalpojumu iegādi, personāla izmaksām un bruto kapitālieguldījumiem materiālās lietās.

2011.gadā uzņēmumi saražoja produkciju 17424 milj. latu vērtībā (rēķinot faktiskajās cenās), no kuras lielāko daļu – 6331 milj. latu jeb 36,4% - rūpniecības nozares un 6031 milj. latu jeb 34,6% pakalpojumu nozares uzņēmumi. Savukārt tirdzniecības un būvniecības uzņēmumu saražotā produkcijas vērtība bija attiecīgi 2844 milj. latu (16,3% no kopējā apjoma) un 2218 milj. latu (12,7% no kopējā apjoma).

Salīdzinot ar 2010.gadu, uzņēmumu produkcijas vērtība 2011.gadā pieauga par 11,4%, tai skaitā rūpniecībā - par 15,5%, būvniecībā - par 15,4%, pakalpojumos - par 9,8% un tirdzniecībā - par 3,7%.

Produkcijas vērtība pa darbības veidiem 2010. un 2011.gadā (milj.Ls)

Savukārt vislielākais pievienotās vērtības apjoms, rēķinot faktiskajās cenās, tāpat kā iepriekšējā gadā, tika saražots pakalpojumu nozaru uzņēmumos - 2359 milj. latu vērtībā jeb 41,2% no kopējā apjoma. Tiem sekoja rūpniecības un tirdzniecības nozaru uzņēmumi - attiecīgi 1692 milj. latu (29,5%) un 1265 milj. latu (22,1%). Būvniecības uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība veidoja 413 milj. latu jeb 7,2% no kopējā apjoma.

2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, uzņēmumu pievienotā vērtība palielinājās par 4,8%, tai skaitā būvniecībā - par 16,2%, pakalpojumos – par 6,6%, tirdzniecībā – par 2,4% un rūpniecībā - par 1,7%

Pievienotā vērtība pa darbības veidiem 2010. un 2011.gadā (milj.Ls)

 

2011.gadā pievienotās vērtības struktūrā 2941 milj. latu jeb 51,3% veidoja bruto darbības rezultāts un, salīdzinot ar 2010.gadu, tas pieauga par 2,1%, savukārt personāla izmaksas veidoja 48,7% pievienotās vērtības struktūrā un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tās pieauga par 7,8%.

2011.gadā katra nodarbinātā persona radīja 10,7 tūkst. latu pievienotās vērtības un, salīdzinot ar 2010.gadu, uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu pieauga par 6,1%, tai skaitā būvniecībā – par 17,2%, tirdzniecībā – par 9,4%, pakalpojumu nozarēs par 6,1%, savukārt rūpniecībā bija neliels samazinājums - par 0,3%. Vislielākā pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu bija rūpniecībā – 12,8 tūkst. latu, tai sekoja pakalpojumi – 11,4 tūkst. latu, tirdzniecība – 8,9 tūkst. latu un būvniecība – 7,9 tūkst. latu.

Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu pa darbības veidiem (tūkst.Ls)

2011.gada uzņēmumu izmaksu struktūra liecina, ka vislielāko daļu tajā veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas – 25846 milj. latu (faktiskajās cenās) jeb 84,5% un, salīdzinot ar 2010.gadu, tās palielinājās par 15,9%. Savukārt personāla izmaksas veidoja 9,1% un bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās - 6,4% no kopējām izmaksām, un to pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu bija attiecīgi par 7,8% un 14,9%.

Uzņēmumu izmaksu struktūra pa darbības veidiem (%)

 

Plašāku informāciju par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem pa darbības veidiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
Inga Malašenko
tālr. 67366763[1] Apsekojumā ietverti visi ekonomiski aktīvie tirgus sektora uzņēmumi rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos, ieskaitot pašnodarbinātās fiziskās personas, neaptverot finanšu sektora uzņēmumus.